Trác rến Diệp đắn đo dịp đấy bản thân ngủ như thế nào. Nàng bị một giờ xột xoạt đánh thức dậy. Trợn góc nhìn thì thấy phái nam tử áo đen với phái mạnh tử áo White đều vẫn vực lên. Nam tử áo Black đang thu dọn đồ dùng cùng đang ăn điểm trọng điểm. Xem ra lũ họ đã quét dọn đồ dùng kết thúc rồi, chuẩn bị đi ra phía bên ngoài. Gã sai vặt kia không ngơi nghỉ vào miếu chắc chắn là đi chuẩn bị xe pháo ngựa.Lặng lẽ chú ý ttách sẽ sáng sủa hoàn toàn. Trác Diệp vực dậy, xách túi phượt, rời khỏi cửa miếu. Msống cửa miếu ra thì phân phát hiện bên ngoài ttách đang mưa, tuy ttránh mưa không thật Khủng dẫu vậy ví như đi ra phía bên ngoài ko cho tới vài ba phút sẽ ảnh hưởng nước mưa xối ướt.Trong lòng Trác rến Diệp thì thầm hô một tiếng:”Không may.” Mặc cho dù vào túi du lịch của nữ giới gồm mang theo một chiếc áo tơi mà lại lúc này lại ko một thể lấy ra. Dù sao dòng gia công bằng chất liệu nhưa nhìn trong suốt này sinh sống thời cổ kính cũng thiệt khác nhau.Trong màn mưa, gã không nên vặt khoác áo mưa, tay núm nhì dòng ô bằng giấy dầu trở về phía ngôi miếu: “Công tử, Tam gia, xe cộ ngựa sẽ chuẩn bị chấm dứt, lên xe pháo thôi”


Bạn đang xem: Vương gia xấu tính vương phi tinh quái

CzlkyzlUTkkUmfymsfa+kApbHpBqbprAEKkZsVlCc/6R85nHPLpywE8HiXeZfGZXgb+rY4cGU49PqyMvy78XrUshinl7gw+5RP5lXa7bDGkmY3o4ke+eUFAvpZLlXvoxZg/RJRZoDKZH/J/LXo4lHdJTAb74Gz1iIK+JL+5vl9pgT7AkDrBd6/gBn1J0nZIgZdDSnt7PGmDpBOeWgQvBDdfsBvsaq38+cp0/KcX8q6XyYQFxJfs0HsInGy607MNTi9MSStS29S+14johJaC5mL3RPKGo820gpzfuHAHmz07UWIquk49bOZlJ8QMJhoRC35vt1tyjbXlvnTN1Vop59uySKAPCSWMZEEDQn9OXpuJD25mf0NY11jhen3Qoz5zZG3ZvMnGAirxwwS2vFv4hLm/CIW0vWmMAfeS51YCn5CKkNi2xauumT1w0xaX+RoTTC0NIoFAZcWgUBEv/iFGe8b+LTHwT+JKNWpF52IiDYbWCNxLv5VZz8KXKn9CeGSQ2JlgBtgA/GVPyD0qE+usgtW833dL+F7XYmrWuPNwE8vNuiEgpZlS06xVBhMYDuKlqIZ/lEbKs8MD1FXpR61rsdX0o5s2TpjbbSbxEzb1vDD26wn32fbumXwb3rvC4NDGzi/WPkQk5icnNMstWkPje7c8EWrmDf5wTJaR+oFTWdk/L+Vsnvt05AWsSzADJBpV+OwmydfJmJqBijbRss6btjcVF96WNNhzssyUiv5uZLz4xR/zspR8LK8XPblogXPnIVjYp9byqe3z6GmGzMZUskMwpoSCyHpTUUJhADpzhiMBf4Z05FbchFLQTXhy/iB7IC5FsO2zG2s2u61Xab8lICvpfdnqhdrJw75RQk7JMCUxVd7Bc1dldt23fUk1YZyVjYHAj+ixKM4bSJGDeIJI6kEszWdIYY2sXk17culn2doTCiG5vh4vJMHCJ4sunU/fv+RA5sUZIzQMGHMBgEMgVYWJiXPdCcw1tZ3nPgUoFuuvvtnWYvn/P7siK4KqQi2WVArbvuBAeCAjmq1o+C6UPRAHAwyDZnfL5sFTpCtAIYhd/lTSDsU1jp/7cGiIaD5XAqXMxvaYd19vP5+8ilBNewe3h0jX+kVVAkJT5cY48cH9vBupNmpImkNNmDxzBoFH5WlLngq/u8apDsuSFKp65l4Spk/ayIcRTcxum5CwVaPHz+XlNGHSe2LEIqcuN0uPwjXFN/TOXdm8XfdHjR3D1di/EVEvkSQlbam31KCfQr4u64oPzp7KxxrMv+JsJiTjMGUX4y7G/VCrbfnFOLpxa4LVDJh7BWiKwZvY9PXYiHAlueeUFuUwI14J2ouboJDkFVBBaZpWkDu8NKXABkz8AJXBaZosfHgRJChW6PkBBTZrtxTIhFDceve0K8baxA9aZkQx0jh228JooRKPB9gExmZ5ADDnEPm9G4JwyoeF47GwL8voFmVTpdPL3z8jiWgWCVdyYe0MV5JVS4xk=
eTp7xHPmlJEUN7xyCPbsHXNOE9cmw1B2kOdXFTqPNK2e/VgLdG6ilKvxiXeTfWb/0/R/6NJeGwwUtc1hwv4U5VYDm7p7Mdu3HarTLfXOxXsmyYOaU+aeacNXjZzleVVgPDM8YBbC9aZG5taMWaw+/tsUVaT4GhErdqyyL8wpdCPvkiclRzUk7axPPzGu2tyNvdXHnt7PA33LEhWQgaGT3p4I9fw7sCf8MaFwTmiMdUa8asClRyY1Hs0FGeey7MDbUFwSAnluWPz769nqIwQ5gHwA/wwo6SWmdHMsrQxCXBpBi3ImCHlAeNrFiABEyhMY/SD2l58NOKyRyWf3heTjQXiIegRvnCJNFtSLnhnXuu5ZNwSD3Ge6kUIMErIjK3GQlixS4zjTH28eA2pL9P4gAHXOdXGmlAmapPh4G0wof9Wi1ee5jD705A1u50q9CI3TGEMP9FKl+GUbxZsea5WYVTKNjbLWTgIOALGXlsYoM2c1N56OwrfzZxzAfAaY+uowr8LevePmEBpnxgtAOzh9dy/5fSEd+Rgf1LVv5bXzvBediEgtfVS57Q9G2caKUPYa3z51kmDuKVOhQ/UK/bqlNuj6hgDdCLdU0ksRcELEgKoaMYI+YbT7C4U+CO45dx7QPClOREypOxpC70gdlNrRHsEE2OKUtdLS7lGxJpXNeRqfWIhr6B/S9WwvIZpj8Xa4lZOgIPAuhtm4yvreYkAvJgsL80ZTYzv2TGt2FCqc7tXCRrL9ZND4gUXV58yhXrFBDClqWTqoYHz7MGyzMjt9SmNnDENrR9/IUZhBAJHhgMDzdYU31Mg3tDW5qFXxjB7IBZtslJXk1BynKaEvOmaTyrQL46jt7fa/rJRKAOlJ0wJRlHKdALSMUaJyhgQTeQdspXYj9aUzPN+GL2DTaXZoTUsk6AQYY2sAmuRGs/11IpaDl6+jy0hQptBmo6UCrxEreYv3+erJ9lGxz0L6+8+T+ojzxxDs4AeR93r0gGhNNZP5PdVIf7wxp4a5c9KAiWWyqPY3V0BT1dE55URvADaaxbBwz68FJOq2VKlnUcXHaxs0njSD/0SFdVGczvpOS5LorjRltoQGAdtikG8je5Nznw400DXMOxTbQ4W0P4o1NTvY12WQH4huk1y7gggAcKBOzl9DA62mfNJs+wBnmVd4WOF6kzR8f1hfZhTzsI3TKag=


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tắt Thông Báo Tin Nhắn Facebook Trên Máy Tính Và Điện Thoại

DjDKXyPS1Ydcu+ZUsda+shGXULMj4UmEzOdJvntb8OPQewIYs2fplAEBBe1A6f0+MJ2wq9Lu4ojAMMAzTSXeqAKPwa3skVq2/n3Y7CgISqebLdZq3DoncAKCbJgGsP3ws0sSYBZwhfxmLJ/CVgK+5F2PjPbaAd0rbj/oCAppM1QuyhDao8EG7wsBilJgnZIldXgU0H1+HjV63laAxO8+AxaTJlmYqjIaQuGk9c8xMFz9JlL+XPV9TMDm0+ig4kkyrEAeGJDgCvmpqiSozf9Pn3wB0wEo847ntzTVK40Bchp7gnbnxx+V9Znnk8wJnhcY/BTx0Nyg5AFahzNCTIpi4eyiM40XqTNNAWLZBN/RWTpF1MzLcRc6kI2X8flrnTkLaaTILrBJym79wSJMyXG60XqDIW2mlC+aEyv2gS3XOsvmNietb/7oAtNM77j+UIx+3w0ENYvBOCsIjTPCwQ/KUGDFUjQDTA1SomL7Q29gvh8YN5OswHb1a/gyfASY+kfsIB9RGlL7WBDuCOJTOz1abdihfSwd+B9YN2auK3BEKLosBDEqJFQTv12Uco9Ipotl1JHlJ6mO6xyhcX1R60T1dWSDhU2TDaVT0lcMyoCMxSBZGNA7M+0kjUIiBxRKFjkS3/qthqQ5s3iM5g9WknGm3MgE1WJDMsgTJZRwX5fLeQWFepOn7liZ6cdjtRnJQdt6kXB7O7FgJqll0LT6UhpK2AUL5O0j95R5wMufR2iCIFBlSuCkuyUChUXV582tF1KIgrO/B/tkpvMnl3v7vek5iMwTEENqXd/4UJhBNoLhgMDzdYU31Mg3li9U7wFcRpJSxpGt64VrTsQocYzGOuxjRi7YdzMtLI6XrpRdtLgSx/FflGq/CHbXUS4xqamjyVY2tbRgt6YJBJrEPoxMPDTZ1lWUCorNpyJUk/wP9FCxxFUDRRK8CjZ2u9Bmo6WtVjYgl8K0/+IqFkpSA0g7BRkHbS/thhMPJ48Qeri3vUwFELk5sXWfKqUtp4a5VNnQU9i4S5PFVkBE1dEP7URhATab7eUkQ/Uv1L7n5Vko5A2lpFQ0uZ7WZK0z5flayHzVpnE/p5XkvGuHBpNAnvg5mF7rCLc0kWNbQhmPN5Cr3EM6NTL61LyDHy+XB4h51kvBiPqAhxxEMyU8t2Tstaw184m5iKOiBPaOA9+ufRu+7ZqBwgcQJyzCyyZZjOEWi9FBm7fpiv6RTDPQ/LxHpWrje+MgtybE/r1O3RIaJ2f1KTXEr468Ylcr8ujkizxXx8LkHVZ9WJAMguETJPlY08DB/EJaqPZfBAk7Wjm9pyPN/Cwo4gc=