1

      123
Home/ Môn Học/Tổng hợp/1. Viết công tác tính tổng S=1+2+3+..+n. Trong đó n là số nguyên ổn nhập tự keyboard.2.Viết chương trình tính tổng 200 số ngulặng trước tiên.3.Viết ch

1. Viết lịch trình tính tổng S=1+2+3+..+n. Trong đó n là số nguim nhập tự bàn phím.2.Viết công tác tính tổng 200 số nguim thứ nhất.3.Viết ch


1. Viết chương trình tính tổng S=1+2+3+..+n. Trong đó n là số nguyên ổn nhập tự keyboard.

Bạn đang xem: 1

2.Viết chương trình tính tổng 200 số ngulặng thứ nhất.3.Viết chương trình tính tích 30 số nguyên ổn trước tiên.4.Viết chương trình tính n!5.Viết công tác tính x


*

1.

program ct;

uses crt;

var s,i,n:integer;

begin

clrscr;

write(‘nhap n:=’);readln(n);

s:=0;

for i:=1 to lớn n vày s:=s+i;

writeln(‘tong la:’,s);

readln

end.

2.

program ct;

uses crt;

var t,n,i:integer;

begin

clrscr;

t:=0;

for i:=1 khổng lồ 200 vị t:=t+i;

writeln(‘tong cua 200 so nguyen dau tien la:’,t);

readln

end.

3.

program ct;

uses crt;

var tich,n,i:integer;

begin

clrscr;

tich:=1;

for i:=1 khổng lồ 30 vì chưng tich:=tich*i;

writeln(‘tich cua 30 so nguyen dau tien la:’,tich);

readln

end.

Xem thêm: Mua Bán Chó Ngao Tây Tạng Gia Bao Nhieu, Mua Ở Đâu Tại Hà Nội, Tp

4.

program ct;

uses crt;

var i,n,a:integer;

begin

clrscr;

a:=1;

for i:=1 to lớn a bởi a:=a*i;

writeln(‘n:=’,a);

readln

kết thúc.


*

thucuc
0
Reply

1)

program ct;

uses crt;

var i,n:integer;

S:longint;

begin clrscr;

writeln(‘Nhap so n: ‘); readln(n);

S:=0;

for i:=1 to lớn n do

S:=S+i;

writeln(‘Tong S la: ‘,S);

readln;

kết thúc.

2)

program ct;

uses crt;

var i,n:integer;

S:longint;

begin clrscr;

S:=0;

for i:=1 to lớn 200 do

S:=S+i;

writeln(‘Tong 200 so nguyen dau tien la: ‘,S);

readln;

kết thúc.

3)

program ct;

uses crt;

var i,n:integer;

T:longint;

begin clrscr;

T:=1;

for i:=1 khổng lồ 30 do

T:=T*i;

writeln(‘Tich 30 so tu nhien dau tien la: ‘,S);

readln;

kết thúc.

4)

program ct;

uses crt;

var i,n:integer;

gt:longint;

begin clrscr;

gt:=1;

for i:=1 to n do

gt:=gt*i;

writeln(‘n!= ‘,gt);

readln;

kết thúc.

Học tốt!


*

Nem
0
Reply

Để kiếm tìm câu trả lời đúng chuẩn những em hãy xem thêm viết công tác tính tổng s=1+2+3+…+n những mối cung cấp hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và những chuyên gia cung ứng các em nhé!


Leave an answer


Name*

E-Mail*

Website


Featured image
Select tệp tin Browse

Captcha*Giải pmùi hương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )


Answer*


Click here khổng lồ cancel reply.
Yến Oanh
*

About Yến Oanh
Ask question
tin nhắn.com . Xin cảm ơn.Liên hệ me: ad.loantamgioi.vn
gmail.com . Thank you!