Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tổng số tuổi của nhì anh em là 24 tuổi.lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.Tính tuổi anh hiên ni.

Bạn đang xem: Tổng số tuổi của hai anh em là 24 tuổi

Ghi cả cách giải nhé mk tichồng tín đồ nhanh khô nhất


*

suy ra ta tất cả sơ vật :

tuổi emTĐ : 1 phần

tuổi anh TĐ : 3 phần

tuổi em TP Hà Nội : 3 phần

tuổi anh Hn : 5 phần

tổng cộng phần đều bằng nhau là :

3 + 5 = 8 ( phần )

tuổi anh bây chừ là :

24 : 8 x 5 = 15 ( tuổi )

ĐS:...Tổng số tuổi của hai anh em là 24 tuổi.Lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.Tính tuổi anh hiên ni.

Ghi cả cách giải nhé mk tick


Tổng số tuổi của nhị bạn bè là 24 tuổi.khi tuổi anh bằng tuổi em hiện ni thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.Tính tuổi anh hiên nay.

Ghi cả cách giải nhé mk tick


1.Hiện nay tuổi em bằng 2/3 tuổi anh .Tính tuổi anh và tuổi em hiện nay , biết rằng tổng số tuổi của nhì đồng đội trcầu đây 5 năm bằng 3/7 tổng số tuổi hai bạn bè sau đây 5 năm.

2.Cách đây 3 năm , em 5 tuổi và kém anh 10 tuổi . Hỏi cách phía trên mấy năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.

3.Trcầu đây 9 năm tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan dưới đây 9 năm.Tính tuổi Lan hiện nay.

Ai giải nkhô giòn sẽ được tick


Tuổi của em hiện ni gấp 4 lần tuổi em Lúc tổng tuổi anh bằng tuổi em hiện nay. Đến khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tổng số tuổi của 2 bạn bè là 51. Tìm tuổi của mỗi người?

(nhớ giải có cách giải dễ hiểu nhất và nhanh hao nhất thì mình sẽ tích mang lại 10 lần và thiết lập tài khoản VIP cho các quý khách hàng trong vòng một năm ^_^)

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU ~


1.Hiện ni tuổi em bằng 2/3 tuổi anh .Tính tuổi anh và tuổi em hiện ni , biết rằng tổng số tuổi của nhì đồng đội trmong phía trên 5 năm bằng 3/7 tổng số tuổi nhị bằng hữu sau đây 5 năm.

2.Cách đây 3 năm , em 5 tuổi và kém anh 10 tuổi . Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.

3.Trcầu đây 9 năm tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan tiếp sau đây 9 năm.Tính tuổi Lan hiện nay.


1.Hiện nay tuổi em bằng 2/3 tuổi anh .Tính tuổi anh và tuổi em hiện ni , biết rằng tổng số tuổi của nhì đồng đội trmong đây 5 năm bằng 3/7 tổng số tuổi nhì đồng đội sau đây 5 năm.

2.Cách đây 3 năm , em 5 tuổi và kém anh 10 tuổi . Hỏi cách trên đây mấy năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.

3.Trcầu phía trên 9 năm tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan dưới đây 9 năm.Tính tuổi Lan hiện nay.


1.Hiện nay tuổi em bằng 2/3 tuổi anh .Tính tuổi anh và tuổi em hiện nay , biết rằng tổng số tuổi của nhị bằng hữu trước phía trên 5 năm bằng 3/7 tổng số tuổi nhị anh em sau đây 5 năm.

2.Cách trên đây 3 năm , em 5 tuổi và kém anh 10 tuổi . Hỏi cách phía trên mấy năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.

3.Trmong trên đây 9 năm tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan dưới đây 9 năm.Tính tuổi Lan hiện ni.

Xem thêm: Lời Bài Hát Nhà Em Ở Lưng Đồi Loibaihat, Lời Bài Hát Nhà Em Ở Lưng Đồi


lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp rưỡi tuổi em.Khi tuổi em bằng tuổi anh hiện ni thì tổng số tuổi của 2 bằng hữu là 45.Tính tuổi em hiện ni.


hiện nay tổng số tuổi của anh và em là 26 tuổi. khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tổng số tuổi của 2 bạn bè là 18. tính tuổi mỗi người hiện nay?