Sơ đồ hình thức kế toán nhật ký chung

      185
*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP. LUẬT MỚI
Hướng dẫn phương pháp ghi sổ kế toán thù theo hiệ tượng Nhật ký – Sổ mẫu, trình từ ghi sổ theo vẻ ngoài kế toán thù Nhật ký – Sổ loại. Mẫu sổ kế toán Nhật ký sổ cái.

Bạn đang xem: Sơ đồ hình thức kế toán nhật ký chung

1. Nguim tắc ghi sổ theo hiệ tượng Nhật ký kết - Sổ Cái:

-Các nghiệp vụ kinh tế, tài bao gồm tạo nên được phối hợp ghi chnghiền theo trình từ thời hạn cùng theo câu chữ kinh tế tài chính (theo thông tin tài khoản kế toán) bên trên và một quyển sổ kế toán tổng hợp độc nhất là sổ Nhật cam kết - Sổ Cái. Căn cứ nhằm ghi vào sổ Nhật cam kết - Sổ Cái là các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng phù hợp chứng từ bỏ kế tân oán cùng loại.

+ Hình thức kế toán Nhật ký kết - Sổ Cái có tất cả các loại sổ kế toán sau:

- Nhật ký - Sổ Cái;

- Các sổ, thẻ kế toán thù chi tiết.

+ Ưu điểm

- Số lượng sổ ít, mẫu sổ dễ dàng dễ ghi chnghiền.

- Việc ktra so sánh số liệu hoàn toàn có thể thực hiện thường xuyên trên sổ Tổng hòa hợp Nhật ký kết – sổ cái

+ Nhược điểm

- Khó tiến hành việc phân công trạng cồn kế toán (chỉ tất cả độc nhất 1 sổ tổng hợp – Nhật ký sổ cái)

- Khó tiến hành so với DN bao gồm quy mô vừa cùng lớn, gây ra các Tài khoản.

2. Sơ đồ hình thức ghi sổ kế toán Nhật ký sổ cái:

*

3. Trình từ bỏ ghi sổ kế toán theo bề ngoài kế tân oán Nhật cam kết - Sổ Cái :

a. Công câu hỏi mặt hàng ngày:

- Kế toáncăn cứ vào các hội chứng từ kế tân oán hoặc Bảng tổng phù hợp chứng trường đoản cú kế tân oán thuộc loại đang đượckiểm travới được dùng làmcnạp năng lượng cứghi sổ, đầu tiên xác minh tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để ghi vào Sổ Nhật ký - Sổ Cái. Số liệu của từng bệnh từ (hoặc Bảng tổng hòa hợp triệu chứng tự kế toán cùng loại) được ghi bên trên một loại nghỉ ngơi cả hai phần Nhật cam kết với phần Sổ Cái. Bảng tổng thích hợp hội chứng trường đoản cú kế toán thù được lập mang lại các hội chứng từ bỏ cùng loại (Phiếu thu, phiếu đưa ra, phiếu xuất, phiếu nhập,...) tạo nên những lần vào một ngày hoặc chu trình 1 đến 3 ngày.

Xem thêm: Bí Mật Cách Làm Nước Chấm Vịt Quay Lạng Sơn Thơm Ngon Chuẩn Vị

-Chứng trường đoản cú kế toán thù cùng Bảng tổng phù hợp triệu chứng từ kế toán thù cùng các loại sau khi sẽ ghi Sổ Nhật ký kết - Sổ Cái, được dùng để làm ghi vào Sổ, Thẻ kế tân oán chitiếtcó liên quan.

b. Công việc cuối tháng:

- Sau khiđang phản chiếu tổng thể hội chứng từ kế toán thù gây ra trong tháng vào Sổ Nhật ký - Sổ Cái với những sổ, thẻ kế toán chi tiết, kế toán thù tiến hành cùng số liệu của cột số tạo nên tại đoạn Nhật ký kết với những cột Nợ, cột Có của từng tài khoản ở chỗ Sổ Cái để ghi vào dòng cộng tạo nên vào cuối tháng.Căn cứvào số gây ra những mon trước với số tạo nên mon này tính ra số tạo ra lũy kếtừđầu quý đến cuối tháng này. Căn uống cđọng vào số dư vào đầu tháng (đầu quý) với số tạo ra vào tháng kế toán thù tính ra số dư vào cuối tháng (cuối quý) của từng thông tin tài khoản bên trên Nhật ký kết - Sổ Cái.

c. lúc kiểm tra, đối chiếu số cộng thời điểm cuối tháng (cuối quý) trong Sổ Nhật ký - Sổ Cái đề nghị đảm bảo an toàn những trải đời sau:

Tổng số tiền củacột “Phát sinh” ởphần Nhật ký=Tổng số phân phát sinhNợ của toàn bộ cácTài khoản=Tổng số phân phát sinhCó của toàn bộ cácTài khoản

Tổng số dư Nợ các Tài khoản=Tổng số dư Có các Tài khoản.

d. Các sổ, thẻ kế toán cụ thể cũng cần được khoá sổ để cùng số tạo nên Nợ, số gây ra Có cùng tính ra số dư cuối tháng của từng đối tượng. Cnạp năng lượng cứ đọng vào số liệu khoá sổ của các đối tượng lập “Bảng tổng đúng theo chi tiết" cho từng thông tin tài khoản. Số liệu trên “Bảng tổng phù hợp chi tiết” được đối chiếu cùng với số tạo nên Nợ, số phát sinh Có và Số dư cuối tháng của từng tài khoản bên trên Sổ Nhật cam kết - Sổ Cái.

- Số liệu bên trên Nhật ký kết - Sổ Cái cùng bên trên “Bảng tổng phù hợp đưa ra tiết” sau khoản thời gian khóa sổ được kiểm tra, so sánh trường hợp khớp, đúng sẽ được áp dụng để lập báo cáo tài chủ yếu.