*

Sân nhẵn Duy Tân TPhường. Đà Nẵng nằm tại vị trí trên phố Duy Tân, phía trong Quân Khu 5. Sân Duy Tân ở ngay cạnh cùng với Sân bóng Chuyên ổn Việt.

Thông tin liên hệ


Giải đấu tổ chứcTrận đấu diễn ra
4 Vòng các loại playoff Giải đá bóng IT League 7 Đà Nẵng tranh ma cup 365Thể Thao lần 2 - 2019 Giải soccer IT League 7 TP Đà Nẵng trực rỡ cup 365Thể Thao lần 2 - 2019 Giải ngày hè Giải đá bóng vô địch futsal các clb khỏe khoắn tp. Thành Phố Đà Nẵng năm 2020 tnhãi ranh cup Lienvietpostbank
84 Gia Tín FC - Quang toàn FC CMC Telecom - PHAN QUANG FC THANH HƯƠNG LAPTOP - MINH KHOA FC KT Máy Vnạp năng lượng Phòng FC - Pmùi hương An FC CEO CAMERA - QMCOM FC Viễn Thông Ngọc Luân - Vinc Nguyễn FC Đình Dũng FC - MEGA COMPUTER Techcare - Vũ Hưng Laptop Đình Dũng FC - Techcare MEGA COMPUTER - Vũ Hưng Laptop Gia Tín FC - CMC Telecom Quang toàn FC - PHAN QUANG FC THANH HƯƠNG LAPTOPhường - KT Máy Vnạp năng lượng Phòng FC MINH KHOA FC - Pmùi hương An FC CEO CAMERA - Viễn Thông Ngọc Luân QMCOM FC - Vinh Nguyễn FC CEO CAMERA - Vinch Nguyễn FC Viễn Thông Ngọc Luân - QMCOM FC Đình Dũng FC - Vũ Hưng Laptop Techcare - MEGA COMPUTER THANH HƯƠNG LAPTOPhường - Phương thơm An FC Gia Tín FC - PHAN QUANG FC CMC Telecom - Quang toàn FC KT Máy Văn Phòng FC - MINH KHOA FC IT Quảng Nam - Vinh Nguyễn FC Techcare - Viễn Thông Ngọc Luân CEO CAMERA - Đình Dũng FC Đình Dũng FC - Phương An FC Viễn Thông Ngọc Luân - PHAN QUANG FC Vinch Nguyễn FC - ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 Techcare - PHAN QUANG FC CEO CAMERA - Pmùi hương An FC IT Quảng Nam - ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 MEGA COMPUTER - VT2000 VT2000 - QMCOM FC MEGA COMPUTER - QMCOM FC ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 - VT2000 PHAN QUANG FC - Techcare KT Máy Văn Phòng FC - Phương An FC QMCOM FC - CEO CAMERA Vinch Nguyễn FC - Techcare ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 - Phương An FC PHAN QUANG FC - CEO CAMERA KT Máy Văn uống Phòng FC - QMCOM FC VT2000 - Phương thơm An FC Vinc Nguyễn FC - CEO CAMERA ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 - QMCOM FC PHAN QUANG FC - KT Máy Văn uống Phòng FC Techcare - CEO CAMERA VT2000 - QMCOM FC Vinc Nguyễn FC - KT Máy Văn Phòng FC ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 - PHAN QUANG FC Pmùi hương An FC - QMCOM FC Techcare - KT Máy Vnạp năng lượng Phòng FC VT2000 - PHAN QUANG FC Vinh Nguyễn FC - ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 CEO CAMERA - KT Máy Vnạp năng lượng Phòng FC Phương thơm An FC - PHAN QUANG FC Techcare - ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 VT2000 - Vinh Nguyễn FC QMCOM FC - PHAN QUANG FC CEO CAMERA - ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 Phương thơm An FC - Vinh Nguyễn FC Techcare - VT2000 KT Máy Vnạp năng lượng Phòng FC - ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 QMCOM FC - Vinch Nguyễn FC CEO CAMERA - VT2000 Pmùi hương An FC - Techcare Lienvietpostbank FC - Anh Qulặng FC XeKo Sport FC - GLOBALINKS HÀ LAM FC EURO HOUSE FC - HOÀNG THƯ FC PHÚC GIA QUẢNG NAM FC - DCAR_KHU KINH TẾ FC EURO HOUSE FC - PHÚC GIA QUẢNG NAM FC HOÀNG THƯ FC - DCAR_KHU KINH TẾ FC Lienvietpostngân hàng FC - XeKo Sport FC Anh Quyên ổn FC - GLOBALINKS HÀ LAM FC Lienvietpostngân hàng FC - GLOBALINKS HÀ LAM FC EURO HOUSE FC - DCAR_KHU KINH TẾ FC XeKo Sport FC - Anh Quyên FC PHÚC GIA QUẢNG NAM FC - HOÀNG THƯ FC Lienvietpostbank FC - EURO HOUSE FC DCAR_KHU KINH TẾ FC - XeKo Thể Thao FC Lienvietpostngân hàng FC - XeKo Sport FC EURO HOUSE FC - DCAR_KHU KINH TẾ FC