Chỉ ra và phân tích tác dụng của phép tu từ trong đoạn thơ sau: “ Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta, Thương cuộc đời chung thương cỏ hoa, 154284 điểm trần tiếnChỉ ra và phân tích tác dụng của phép tu từ trong đoạn thơ sau:“ Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta,Thương cuộc đời chung thương cỏ hoa" /> Chỉ ra và phân tích tác dụng của phép tu từ trong đoạn thơ sau: “ Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta, Thương cuộc đời chung thương cỏ hoa, 154284 điểm trần tiếnChỉ ra và phân tích tác dụng của phép tu từ trong đoạn thơ sau:“ Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta,Thương cuộc đời chung thương cỏ hoa" />

Ôi lòng bác vậy cứ thương ta

      366
" class="title-header">Chỉ ra và phân tích tác dụng của phép tu từ trong đoạn thơ sau: “ Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta, Thương cuộc đời chung thương cỏ hoa.

Bạn đang xem: Ôi lòng bác vậy cứ thương ta

*

154284 điểm

trần tiến


Chỉ ra và phân tích tác dụng của phép tu từ trong đoạn thơ sau:“ Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta,Thương cuộc đời chung thương cỏ hoa. Chỉ biết quên mình cho hết thảy,Như dòng sông chảy nặng phù sa”.( Trích ―Theo chân Bác - Tố Hữu)

Xem thêm: Dàn Ý Nghị Luận: Cuộc Sống Là Nguyên Liệu Thô, Chúng Ta, Nghị Luận: Cuộc Sống Là Nguyên Liệu Thô

*

+ Viết về Bác Hồ kính yêu - đó là nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn đối với các nhà văn, nhà thơ. Tố Hữu cũng trân trọng dành một phần tâm hồn mình viết về Bác. Đoạn thơ trên được trích trong trường ca ―Theo chân Bác của Tố Hữu.+ Trong đoạn thơ tác giả dùng điệp từ ―thương ở 2 câu thơ đầu để nói về tình thương yêu rộng lớn bao la của Bác dành cho ta - những người dân đất Việt cũng như toàn thể nhân dân lao động nghèo khổ trên thế giới. Tình yêu thương của Bác còn bao trùm cả vạn vật trong thiên nhiên.+ Hai câu thơ sau tác giả dùng phép tu từ so sánh thật độc đáo. Tác giả đã so sánh sự hi sinh quên mình vì dân vì nước của Bác như dòng sông lặng lẽ chảy trôi ngàn đời mang lượng phù sa bồi đắp cho những cánh đồng phì nhiêu.+ Đoạn thơ có 4 câu sử dụng hài hoà 2 phép tu từ điệp ngữ và so sánh giúp ta hiểu tình thương, sự hi sinh cao cả của Bác dành cho ta, Mỗi người đều cảm động vô cùng khi đọc đoạn thơ trên.

+ Viết về Bác Hồ kính yêu - đó là nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn đối với các nhà văn, nhà thơ. Tố Hữu cũng trân trọng dành một phần tâm hồn mình viết về Bác. Đoạn thơ trên được trích trong trường ca ―Theo chân Bác của Tố Hữu.+ Trong đoạn thơ tác giả dùng điệp từ ―thương ở 2 câu thơ đầu để nói về tình thương yêu rộng lớn bao la của Bác dành cho ta - những người dân đất Việt cũng như toàn thể nhân dân lao động nghèo khổ trên thế giới. Tình yêu thương của Bác còn bao trùm cả vạn vật trong thiên nhiên.+ Hai câu thơ sau tác giả dùng phép tu từ so sánh thật độc đáo. Tác giả đã so sánh sự hi sinh quên mình vì dân vì nước của Bác như dòng sông lặng lẽ chảy trôi ngàn đời mang lượng phù sa bồi đắp cho những cánh đồng phì nhiêu.+ Đoạn thơ có 4 câu sử dụng hài hoà 2 phép tu từ điệp ngữ và so sánh giúp ta hiểu tình thương, sự hi sinh cao cả của Bác dành cho ta, Mỗi người đều cảm động vô cùng khi đọc đoạn thơ trên.