Mẫu biên bản cam kết giữa hai bên

      112

Mẫu biên bản camkết là mẫu mã vnạp năng lượng phiên bản được sử dụng nhằm mục tiêu cam đoan triển khai các bước gì đấy theo nlỗi thỏa thuận hợp tác nhằm bảo vệ sự buộc ràng giữa các mặt buộc phải làm cho cam kết với nhau. Mời độc giả tsi khảomẫu biên bản cam kết mới nhất đểkhi yêu cầu thỏa thuận hợp tác cam đoan nhằm mục đích tách các rắc rối về pháp lý

*
*
*
Mẫu biên bạn dạng chuyển giao gia sản bắt đầu nhất

Tên phòng ban CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………… Độc lập – Tự vì – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa …………………………và

………………………….

Bạn đang xem: Mẫu biên bản cam kết giữa hai bên

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …. tại ………… sẽ tiến hành cuộc họp bàn giao gia tài thân …………. (bên giao) và ………… (mặt nhận) triển khai theo …….…… của ………… ngày …………….

Xem thêm: Những Cách Gỡ Ứng Dụng Trên Win 8 /8, Cách Gỡ Bỏ Một Phần Mềm Trong Windows 8/8

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

Ông: ……………………… Chức vụ: ………………………………………………Ông: ……………………… Chức vụ: ………………………………………………Bà: ……………………….. Chức vụ: ………………………………………….…….2/ Bên nhận:

Ông: ……………………… Chức vụ: ………………………………………………Ông: ……………………… Chức vụ: ………………………………………………Bà: ………………………… Chức vụ: ……………………………………………….Chủ tọa: Ông …………………………………………………………………………………

Tlỗi ký: Ông …………………………………………………………………………………

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên ………………. sẽ triển khai chuyển giao gia sản cho bên ………………………….. theo biểu thống kê lại sau:

Bảng những thống kê gia tài bàn giao

Số TT Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

Cộng

Tổng giá trị: Bằng số …………………………………………………………………………

Bằng chữ ………………………………………………………………………

Kể từ ngày ……………………………………… số tài bên trên vị mặt ………………………. Chịu trách nát nhiệm làm chủ.

Biên phiên bản này lập thành 4 bạn dạng có mức giá trị đồng nhất. Bên giao giữ lại 2 phiên bản, bên nhận duy trì 2 bản.

CHỮ KÝ BÊN GIAO CHỮ KÝ BÊN NHẬN

Thư ký buổi họp Chủ tọa cuộc họp

————————————————————————–

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nkẹ, Quận 1

www.luatthienminc.vn

Trân trọng !

Quý khách hàng có thể tìm hiểu thêm những bài viết khác mà lại quý khách thường quan tiền tâmcủa Luật Thiên Minh: