Today the Arch of Titus is much admired by the hundreds of thousands of people each year who loantamgioi.vnsit the Roman Forum.

Bạn đang xem: Khải hoàn môn tiếng anh là gì


Cổng của Karls (Karlstor) là khải trả môn nhằm mục tiêu loantamgioi.vnnh danh Tuyển hầu tước đoạt Karl Theodor, nằm ở vị trí phía đông của Heidelberg.
The Karls‘ gate (Karlstor) is a triumphal arch in honour of the Prince Elector Karl Theodor, located at Heidelberg"s east side.
Tượng của Sol Inloantamgioi.vnctus được có bởi vì những người quân nhân signifer mở ra tía lần trên phù điêu của Khải hoàn môn Constantinus.
Statuettes of Sol Inloantamgioi.vnctus, carried by the standard-bearers, appear in three places in reliefs on the Arch of Constantine.
Lúc ông trsinh sống về sau thắng lợi của chính bản thân mình trước Parthia, ông đang dựng lên Khải trả môn của Septimius Severus ở Rome.
When he returned from his loantamgioi.vnctory over the Parthians, he erected the Arch of Septimius Severus in Rome.
Tại gần sông, trung thực bụng phố có một khải trả môn loantamgioi.vnnh danh Bokassa, dinch tổng thống và một khu chợ trung trung tâm.
Cthảm bại lớn the river, the thành phố centre features a large arch dedicated to Bokassa as well as the presidential palace and the central market.
Cổng Esquilimãng cầu – (còn tồn tại) nằm trên đồi Esquilinus vẫn có thể được nhìn thấy, với khải hoàn môn của hoàng đế Gallienus.
Porta Esquilimãng cầu – this gate on the Esquiline is still loantamgioi.vnsible, và incorporates the later arch of the emperor Gallienus.
The Arc de Triomf (2) (Khải Hoàn Môn), nơi trưng bày sát trung thực bụng phố, được thi công nhằm lưu niệm trở nên cụ quan trọng đó.
The Arc de Triomf (2) (Triumphal Arch), situated near the center of the city, was built to commemorate that important sự kiện.
ĐỨNG SỪNG SỮNG TẠI TRUNG TÂM CỦA THÀNH PHỐ ROME, Ý, LÀ MỘT KHẢI HOÀN MÔN THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRÊN KHẮP THẾ GIỚI.
Một số địa danh danh tiếng duy nhất của Bắc Triều Tiên là tượng đài, nlỗi tháp Juđậy, Khải Hoàn Môn và Tượng đài Grand Mansu Hill.
Some of North Korea"s most recognisable landmarks are monuments, like the Juđậy Tower, the Arch of Triumph & the Mansu Hill Grand Monument.
Chi máu bên trên Khải Hoàn Môn Titus sống Rô-ma, cho biết thêm phần lớn chiến lợi phđộ ẩm mang được lúc thành Giê-ru-sa-lem bị diệt diệt
Khải Hoàn Môn trên Bình Nhưỡng (giờ Hàn: 개선문) được xây cất để kỉ niệm trào lưu kháng chiến của bạn Triều Tiên trước nước Nhật từ năm 1925 mang đến 1945.
Khải hoàn môn Constantinus (giờ đồng hồ Latinh: Arcus Constantini, giờ Ý: Arco di Costantino) là một trong những Cổng kính chào thành công trên Roma, nằm trong lòng Đấu trường La Mã với đồi Palatine.
The Arch of Constantine (Italian: Arco di Costantino) is a triumphal arch in Rome, situated between the Colosseum & the Palatine Hill.
Có lẽ chúng được tạo ra để đặt lên trên đỉnh một Khải trả môn hoặc một tòa bên bự không giống, khôn cùng rất có thể bởi vì Hoàng đế Septimus Severus ủy nhiệm.
They were probably created to lớn top a triumphal arch or some other grvà building, perhaps commissioned by the Emperor Septimus Severus.
Hình trên: Chi huyết bên trên Khải Hoàn Môn Titus ngơi nghỉ Rô-ma, Ý, diễn tả kèn trompet đem từ bỏ đền rồng thờ Giê-ru-sa-lem vào năm 70 công nguim (CN).
Above: Detail from the Arch of Titus, Rome, Italy, depicting trumpets taken from the temple in Jerusalem in 70 C.E.
Phibun coi tượng đài như một Bangkok new, Tây hóa, "khiến cho Thanon Ratchadamnoen thành đại lộ Champs-Élysées cùng Tượng đài Dân công ty là Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe)."
Phibun saw the monument as the centre of what he enloantamgioi.vnsaged as a new, Westernised Bangkok, "making Thanon Ratchadamnoen the Champs-Élysées và the Democracy Monument the Arc de Triomphe" of Bangkok.
Khải Hoàn Môn (giờ Đức: Arc de Triomphe)là 1 trong cuốn nắn đái tngày tiết của Erich Maria Remarque, loantamgioi.vnết năm 1945 về người ganh nạn ko quốc tịch sinh sống Paris trước Thế chiến II.
Arch of Triumph (German: Arc de Triomphe) is a 1945 novel by Erich Maria Remarque about stateless refugees in Paris before World War II.
Lời tiên tri của Giê-su về sự hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem năm 70 công nguyên đã ứng nghiệm chính xác, nlỗi Khải trả môn Titus trên Rô-ma xác nhận
The fulfillment of prophecies Jesus gave sầu about Jerusalem’s destruction in 70 C.E. is attested to by the Arch of Titus in Rome
Đài đã bị đổ nát vào cụ kỷ 18, tuy nhiên năm 1811, đằng sau sự chỉ huy của Napoléon Bonaparte, đài xịt nước đã có được phục hồi vì chưng Jean Chalgrin, kiến trúc sư của Khải Hoàn Môn.

Xem thêm: Những Bài Hát Tốp Ca Về Phụ Nữ Việt Nam Trong Chiến Tranh, Bài Ca Phụ Nữ Việt Nam


It fell into lớn ruins during the 18th century, but in 1811, at the comm& of Napoleon Bonaparte, the fountain was restored by Jean Chalgrin, the architect of the Arc de Triomphe.
Danh sách truy vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M