Chức năng phản hồi bị tắt làm việc Cách hạch tân oán Tài khoản 2294 – Dự chống giảm giá hàng tồn kho TT 200

*
*
*

Tin tức kế toán: Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá sản phẩm tồn kho (TK 2294) là khoản dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá mặt hàng tồn kho Khi tất cả sự suy giảm của quý giá thuần rất có thể thực hiện được so với giá nơi bắt đầu của hàng tồn kho. Dưới đây là biện pháp hạch tân oán Tài khoản 2294 – Dự chống áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho theo TT 200.

Bạn đang xem: Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

Để phản ánh số hiện tại gồm với tình trạng biến động tăng, bớt dự phòng tổn định thất đầu tư vào đơn vị khác kế toán thù sử dụng Tài khoản 2294 – Dự phòng Giảm ngay hàng tồn kho.

I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỦA TK 2294 – DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

Tại điều 45 thông tư 200/2014/TT-BTC khi hạch toán tài khoản 2294 – Dự chống giảm ngay mặt hàng tồn kho phải tuân thủ một số nguyên tắc kế toán sau:

“a) Doanh nghiệp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải tạo Lúc bao hàm minh chứng tin cẩn về sự việc suy sút của quý giá thuần có thể triển khai được so với giá gốc của sản phẩm tồn kho. Dự phòng là khoản dự tính trước để đưa vào ngân sách cung cấp, sale phần quý giá bị giảm sút phải chăng rộng quý giá vẫn ghi sổ kế tân oán của mặt hàng tồn kho cùng nhằm bù đắp những khoản thiệt sợ thực tế xảy ra vì chưng vật dụng bốn, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa tồn kho bị áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá.

b) Dự chống áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho được ltràn lên thời khắc lập Báo cáo tài bao gồm. Việc lập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho nên được triển khai theo đúng những dụng cụ của Chuẩn mực kế tân oán “Hàng tồn kho” với lý lẽ của cơ chế tài chủ yếu hiện nay hành.

c) Việc lập dự trữ giảm giá sản phẩm tồn kho bắt buộc tính theo từng các loại vật dụng tứ, sản phẩm & hàng hóa, thành phầm tồn kho. Đối với các dịch vụ hỗ trợ dnghỉ ngơi dang, việc lập dự phòng giảm ngay hàng tồn kho nên được xem theo từng loại dịch vụ tất cả mức ngân sách đơn lẻ.

d) Giá trị thuần rất có thể tiến hành được của sản phẩm tồn kho là giá cả ước tính của sản phẩm tồn kho trong kỳ cung cấp, sale thông thường trừ (-) ngân sách dự tính nhằm xong xuôi sản phẩm cùng chi phí ước tính quan trọng mang đến câu hỏi bán bọn chúng. 

đ) Lúc lập Báo cáo tài bao gồm, căn cứ vào con số, giá bán cội, quý giá thuần rất có thể triển khai được của từng một số loại đồ tứ, mặt hàng hoá, từng kiểu dịch vụ cung ứng dlàm việc dang, xác định khoản dự phòng Giảm ngay mặt hàng tồn kho cần lập: 

– Trường hợp khoản dự trữ ưu đãi giảm giá hàng tồn kho phải lập sinh hoạt cuối kỳ kế toán này to hơn khoản dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho sẽ ghi bên trên sổ kế toán thì số chênh lệch to hơn được ghi tăng dự trữ và ghi đội giá vốn sản phẩm cung cấp. 

– Trường phù hợp khoản dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho phải tạo lập sống cuối kỳ kế toán này nhỏ rộng khoản dự phòng giảm ngay sản phẩm tồn kho vẫn ghi bên trên sổ kế toán thì số chênh lệch nhỏ dại hơn được hoàn nhập ghi giảm dự phòng cùng ghi áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá vốn mặt hàng chào bán.”

II. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 2294 –­ DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

Bên Nợ:

– Hoàn nhập chênh lệch giữa số dự phòng tổn định thất gia sản phải khởi tạo kỳ này nhỏ dại hơn số dự phòng đang trích lập kỳ trước chưa áp dụng hết;

– Bù đắp phần quý giá tổn định thất của hàng tồn kho tự số dự phòng sẽ trích lập.

Bên Có:

Trích lập dự trữ ưu đãi giảm giá hàng tồn kho tại thời điểm lập Báo cáo tài thiết yếu.

Số dư mặt Có: Số dự trữ áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho hiện gồm vào cuối kỳ.

III. PHƯƠNG PHÁPhường. HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU CỦA TÀI KHOẢN 2294 –­ DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

Căn uống cứ vào ngulặng tắc kế toán tài khoản 2294 – Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá mặt hàng tồn kho với các thông tin tài khoản liên quan; căn uống cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 2294 cùng các tài khoản liên quan KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn kế toán một số các bước gớm tế chủ yếu sau:

3.1. Phương thơm pháp lập dự phòng:

Mức trích lập dự trữ tính theo phương pháp sau:

*

Giá trị thuần rất có thể tiến hành được của mặt hàng tồn kho (quý giá dự kiến thu hồi) là giá cả (ước tính) của mặt hàng tồn kho trừ (-) ngân sách để hoàn thành thành phầm và chi phí tiêu thú (ước tính).

Mức lập dự phòng giảm giá sản phẩm tồn kho được xem mang đến từng các loại sản phẩm tồn kho bị ưu đãi giảm giá và tổng vừa lòng toàn bộ vào bảng kê cụ thể. Bảng kê là địa thế căn cứ để hạch toán vào giá vốn hàng buôn bán (giá thành toàn cục sản phẩm sản phẩm hoá tiêu thú vào kỳ) của bạn.

Riêng các dịch vụ cung cấp dsinh hoạt dang, câu hỏi lập dự trữ Giảm ngay sản phẩm tồn kho tính theo từng mô hình dịch vụ gồm mức ngân sách hiếm hoi.

3.2. Trình trường đoản cú một vài nghiệp vụ kế toán thù công ty yếu:

3.2.1. Cuối niên độ kế toán, lúc lập Báo cáo tài chủ yếu, lúc 1 một số loại trang bị tứ tồn kho có mức giá gốc to hơn quý giá thuần hoàn toàn có thể tiến hành được thì kế toán thù phải lập dự phòng mang lại số chênh lệch đó.

Giá trị dự trữ thứ tứ tồn kho được lập = Giá gốc của đồ tứ tồn kho – Giá trị thuần có thể thực hiện được của mặt hàng tồn kho.

– Nếu số dự trữ giảm giá hàng tồn kho phải khởi tạo kỳ này to hơn số đã trích lập tự những kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung cập nhật phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng bán

Có TK 2294 – Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá sản phẩm tồn kho.

– Nếu số dự phòng ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho phải tạo kỳ này nhỏ dại rộng số vẫn trích lập từ các kỳ trước, kế tân oán hoàn nhập phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK TK 2294 – Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho

Có TK 632 – Giá vốn hàng cung cấp.

3.2.2. Kế toán cách xử lý khoản dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá mặt hàng tồn kho so với vật dụng bốn, sản phẩm & hàng hóa bị hủy bỏ bởi quá hạn áp dụng, mất phẩm hóa học, hư hư, không hề giá trị thực hiện, ghi:

Nợ TK 2294 – Dự chống giảm giá sản phẩm tồn kho (số được bù đắp bởi dự phòng)

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (trường hợp số tổn định thất cao hơn nữa số đã lập dự phòng)

Có các TK 152, 153, 155, 156.

– Trị giá nơi bắt đầu của sản phẩm & hàng hóa A tồn kho là: 200 trđ.

– Giá trị thuần hoàn toàn có thể thực hiện được của hàng hóa A tồn kho là: 150 Trđ.

bởi vậy, số tiền đề nghị trích lập dự phòng mang đến sản phẩm & hàng hóa A là:

200 trđ – 150 trđ = 50 trđ.

– Trị giá nơi bắt đầu sản phẩm & hàng hóa A tồn kho là 2trăng tròn trđ.

– Giá trị thuần hoàn toàn có thể tiến hành được của hàng hóa A tồn kho là: 180 Trđ.

Do số trích lập dự phòng của hàng hóa A nghỉ ngơi cuối niên độ kế tân oán năm 2016 là 50 trđ; số phải trích lập dự trữ ở cuối niên độ 2017 là:

2đôi mươi trđ – 180 trđ = 40 trđ

Nên thời điểm cuối năm 2017, kế tân oán cần hoàn nhập phần chênh lệch là:

50 trđ – 40 trđ – 10 trđ

Kế toán thù phản ánh thực trạng trích lập dự phòng nhỏng sau:

Nợ TK 632 – Giá vốn sản phẩm bán: 50 trđ

Có TK 2294 – Dự chống tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá mặt hàng tồn kho: 50 trđ (theo TT 200)

Có TK 1593 – Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho: 50trđ (theo QĐ 48).

Xem thêm: ‎ How Deep Is Your Love - Lời Bài Hát: How Deep Is Your Love

– Áp dụng theo thông bốn 200/2014/TT-BTC, hoàn nhập phần chênh lệch dự phòng, ghi:

Nợ TK 2294 – Dự chống ưu đãi giảm giá mặt hàng tồn kho: 10 trđ

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng bán:10 rđ

– Áp dụng theo thông tư 133/2016/TT-BTC:

+ Đầu năm 2017 chuyển số dư theo QĐ 48 sang TT133, ghi

Nợ TK 1593 – Dự chống áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho: 50 trđ

Có TK 2294 – Dự chống giảm ngay mặt hàng tồn kho: 50 trđ

+ Cuối năm 2017, hoàn nhập phần chênh lệch dự phòng, ghi:

Nợ TK 2294 – Dự phòng giảm ngay sản phẩm tồn kho: 10 trđ

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng bán:10 trđ.

Mời chúng ta xem phía dẫn:

– Pmùi hương pháp hạch toán thù TK 2291 – Dự chống giảm giá triệu chứng khoán ghê doanh trên đây;

– Pmùi hương pháp hạch toán thù TK 2292 – Dự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị khác tại đây;