Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

      156
*

*

*

*
*
*

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 821 THEO THÔNG TƯ 200

*


I. Nguyên tắc kế toán- Tài khoản này dùng để làm đề đạt ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lớn của người tiêu dùng bao gồm ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn hiện tại hành với ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp lớn hoãn lại phát sinh những năm làm căn cứ xác minh hiệu quả chuyển động sale sau thuế của bạn những năm tài bao gồm hiện nay hành.- giá thành thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện nay hành là số thuế các khoản thu nhập công ty lớn phải nộp tính trên thu nhập cá nhân Chịu đựng thuế trong thời điểm với thuế suất thuế các khoản thu nhập công ty hiện nay hành.- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp lớn hoãn lại là số thuế thu nhập doanh nghiệp lớn đã đề xuất nộp sau đây tạo nên trường đoản cú việc:+ Ghi nhận thuế các khoản thu nhập hoãn lại nên trả vào năm;+ Hoàn nhập gia sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại đã được ghi dìm từ những năm trước.- Thu nhập thuế thu nhập công ty hoãn lại là khoản ghi sút chi phí thuế thu nhập cá nhân công ty hoãn lại tạo ra từ việc:+ Ghi thừa nhận tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại vào năm;+ Hoàn nhập thuế thu nhập cá nhân hoãn lại nên trả đã có ghi nhận từ những thời gian trước.

Bạn đang xem: Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Tài khoản 821 dùng để làm đề đạt ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện nay hành gây ra trong thời điểm của công ty.

II. Kết cấu tài khoản

TK 8211 – giá thành thuế TNDN hiện nay hành

- Thuế TNDoanh Nghiệp bắt buộc nộp tính vào chi phí thuế TNDN hiện tại hành tạo nên vào năm;

- Thuế TNDoanh Nghiệp của những năm kia đề nghị nộp bổ sung cập nhật vị phân phát hiện sai sót ko xung yếu của những năm kia được ghi tăng chi phí thuế TNDoanh Nghiệp hiện tại hành của năm hiện nay tại

- Hạch toán thù giảm thuế TNDoanh Nghiệp hiện nay hành ( nếu như số quyết troán thù cuối năm nhỏ tuổi hơn số trợ thời tính trong thời gian )

- Số thuế TNDN bắt buộc nộp được ghi sút do vạc hiện sai sót ko hiểm yếu của những thời gian trước được ghi bớt ngân sách TNDN hiện tại hành trong những năm hiện tại;

- Kết đưa chi phí thuế TNDN hiện tại hành về TK 911

Tài khoản8211 không tồn tại số dư cuối kỳ

TK 8212 – giá thành thuế TNDoanh Nghiệp hoãn lại

- Ngân sách chi tiêu thuế TNDoanh Nghiệp hoãn lại gây ra những năm (là số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại yêu cầu trả tạo nên trong thời gian to hơn thuế thu nhập cá nhân hoãn lại đề nghị trả được hoàn nhập vào năm)

- Số trả nhập gia sản thuế TNDoanh Nghiệp hoãn lại đang ghi nhận tự những năm ngoái (là số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập những năm lớn hơn gia sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại tạo nên vào năm);

- Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh bên Có TK lớn hơn số phát sinh mặt Nợ TK 8212 tạo ra trong kỳ vào mặt Có thông tin tài khoản 911

- Ghi bớt chi phí thuế TNDNhoãn lại (số chênh lệch thân gia sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại gây ra trong thời điểm to hơn gia tài thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm);

- Ghi bớt ngân sách thuế TNDoanh Nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa thuế các khoản thu nhập hoãn lại đề xuất trả được hoàn nhập trong thời điểm to hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả tạo ra trong năm);

- Kết gửi chênh lệch giữa số phát sinh mặt Có TK 8212 nhỏ tuổi hơn số phát sinh mặt Nợ TK 8212 phát sinh vào kỳ vào bên Nợ tài khoản 911

Tài khoản 8212 không có số dư cuối kỳ

III. Một số nhiệm vụ kinh tế tài chính chủ yếu

1) Kế toán ngân sách thuế thu nhập cá nhân công ty hiện nay hành- Hàng quý, khi xác định thuế thu nhập cá nhân công ty lớn tạm thời đề nghị nộp theo nguyên tắc của Luật thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp, kế tân oán ghi: Nợ TK 8211- giá cả thuế thu nhập cá nhân công ty hiện tại hành Có TK 3334 - Thuế thu nhập cá nhân công ty lớn. khi nộp thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp vào NSNN, ghi: Nợ TK 3334 - Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn Có TK 111, 112,…- Cuối năm tài chủ yếu, căn cứ vào số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp thực tiễn yêu cầu nộp theo tờ knhì quyết tân oán thuế hoặc số thuế vày cơ quan thuế thông tin phải nộp:+ Nếu số thuế thu nhập cá nhân công ty lớn thực tiễn nên nộp trong thời gian to hơn số thuế các khoản thu nhập công ty lớn lâm thời yêu cầu nộp, kế tân oán phản ánh xẻ sung:Nợ TK 8211- túi tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành Có TK 3334 - Thuế thu nhập cá nhân công ty.+ Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp lớn thực tế đề nghị nộp trong năm bé dại hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nên nộp, kế toán thù ghi giảm:Nợ TK 3334 - Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệpCó TK 8211- túi tiền thuế thu nhập cá nhân công ty lớn hiện hành.- Trường thích hợp phạt hiện tại không nên sót không xung yếu của các năm kia tương quan mang đến thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lớn phải nộp của những năm kia, công ty lớn được hạch toán thù tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lớn đề xuất nộp của các thời gian trước vào ngân sách thuế thu nhập cá nhân hiện nay hành của năm phạt hiện sai sót. + Trường đúng theo thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện tại hành của các năm ngoái yêu cầu nộp bổ sung vị phân phát hiện không nên sót không trọng yếu của các năm kia được ghi tăng ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn hiện hành của năm hiện nay, ghi:Nợ TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập cá nhân công ty lớn hiện nay hành Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.+ Trường hòa hợp số thuế thu nhập công ty lớn đề nghị nộp được ghi giảm bởi vì phân phát hiện nay sai sót không xung yếu của các năm ngoái được ghi giảm chi phí thuế các khoản thu nhập công ty hiện tại hành trong năm ngày nay, ghi:Nợ TK 3334 - Thuế các khoản thu nhập công ty Có TK 8211 - giá cả thuế các khoản thu nhập công ty lớn hiện hành.

Xem thêm: ✅ Công Thức Tính Diện Tích Hình Vuông, Công Thức Tính Diện Tích Hình Vuông

- Cuối kỳ kế toán thù, kết gửi chi phí thuế thu nhập hiện tại hành, ghi:+ Nếu TK 8211 gồm số gây ra Nợ lớn hơn số tạo nên Có thì số chênh lệch, ghi:Nợ TK 911 - Xác định hiệu quả sale Có TK 8211- Ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành.+ Nếu TK 8211 có số gây ra Nợ nhỏ tuổi hơn số gây ra Có thì số chênh lệch, ghi:Nợ TK 8211- túi tiền thuế thu nhập cá nhân công ty hiện nay hành Có TK 911 - Xác định kết quả marketing.2) Kế toán thù chi phí thuế các khoản thu nhập công ty hoãn lại- giá cả thuế các khoản thu nhập công ty lớn hoãn lại phát sinh trong thời điểm từ những việc ghi dấn thuế thu nhập cá nhân hoãn lại nên trả (là số chênh lệch giữa thuế các khoản thu nhập hoãn lại cần trả gây ra trong năm lớn hơn thuế các khoản thu nhập hoãn lại đề nghị trả được trả nhập vào năm), ghi: Nợ TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Có TK 347 - Thuế các khoản thu nhập hoãn lại phải trả.- Ngân sách thuế các khoản thu nhập công ty lớn hoãn lại tạo ra trong năm từ các việc trả nhập gia sản thuế thu nhập doanh nghiệp lớn hoãn lại vẫn ghi thừa nhận tự các năm kia (là số chênh lệch thân tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong những năm to hơn tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại phát sinh vào năm), ghi:Nợ TK 8212 - giá cả thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn hoãn lạiCó TK 243 - Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại.- Ghi giảm chi phí thuế thu nhập cá nhân công ty lớn hoãn lại (số chênh lệch thân tài sản thuế thu nhập hoãn lại tạo nên trong thời hạn lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được trả nhập vào năm), ghi:Nợ TK 243 - Tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại Có TK 8212 - Ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn hoãn lại. - Ghi giảm ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch thân thuế thu nhập cá nhân hoãn lại cần trả được hoàn nhập trong thời điểm to hơn thuế thu nhập hoãn lại đề nghị trả tạo nên vào năm), ghi: Nợ TK 347 - Thuế các khoản thu nhập công ty hoãn lại buộc phải trảCó TK 8212 - giá thành thuế thu nhập cá nhân công ty hoãn lại.- Cuối kỳ kế toán, kết dịch số chênh lệch giữa số tạo nên bên Nợ với số tạo ra bên Có TK 8212 - Chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lớn hoãn lại:+ Nếu TK 8212 tất cả số tạo ra Nợ lớn hơn số tạo ra Có, thì số chênh lệch ghi:Nợ TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh Có TK 8212 - Ngân sách chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lớn hoãn lại.+ Nếu TK 8212 bao gồm số tạo nên Nợ bé dại hơn số gây ra Có, thì số chênh lệch ghi:Nợ TK 8212 - Ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Có TK 911 - Xác định kết quả marketing.

THÔNG TIN THAM KHẢO:

Quý khách nên xem thêm thông tinKhóa học kế toán thù thực hành thực tế trên giấy thực tếvới cácThương Mại & Dịch Vụ kế toánvui miệng coi sinh sống đây:⏩Kchất hóa học kế toán thực tế⏩Thương Mại Dịch Vụ Kế toán thuế trọn gói⏩Dịch vụ Hoàn thuế GTGT⏩Dịch vụ Quyết tân oán thuế⏩Thương Mại Dịch Vụ Rà rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính