Kế hoạch điều động tàu

      269
00:00 HUA KAI6.501136819689,699LHNAM HAICHINACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)02:30 SITC MOJI7.90143.2012738HP008,DV9LHDINH VUJAPANSITC VIETNAM04:30 HF SPIRIT7.50161.8518054HP008,DV9LHDINH VUCHINASITC VIETNAM05:00 BLUE OCEAN 014.5096.724939.90HC28,47LHVIET NHATNGHI SONCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T06:00 ABTENAUER8.6018034963DX1,699,TP2LHDOAN XASAI GONCN CTY CP HANG HAI MACS TAI HP (MACS)06:30 KOTA NASRAT8.30179.6325985K1,HA17,1225HPLHNAM HAI DINH VUCHINACTY LIEN DOANH PIL VIET NAM09:00 DUY PHAT 682.2079.803198LHTLVCQUANG NINHCTY TNHH VTB DUY PHAT10:00 ASL YANGPU7.2722576015LHLAN HASINGAPORECTY TNHH LE PHAM10:30 MINH TRUONG 083793008LHNAM DINH VUQUANG NINHCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN10:30 HAI LINH 026118.0611394HA18,19LHHAI LINHNGHI SONCTY TNHH HAI LINH10:30 GREEN PACIFIC914715209HA17,19LHNAM HAI DINH VUSINGAPORECTY CP CANG NAM HAI DINH VU10:30 TRUONG NGUYEN 26 (SB)2.8098.454318.65HA18,19LHMPC PORTHAI DUONGCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN12:00 MINH KHANH 25 (SB)2.2077.563469CTDONG HAIQUANG NINHCTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH12:00 ASAKAZE5.20120.9311382HC44,46LHCANG CA HA LONGJAPANCTY TNHH DVHH MINH LONG14:00 SHUN JIE 393.7099.333986HC44,46LHHOANG DIEUQUANG NINHCTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG14:00 QUEEN ALEXANDRA 9597.4079.50LHHOANG DIEUTAIWANVOSA HẢI PHÒNG.

Bạn đang xem: Kế hoạch điều động tàu

14:00 THAI THUY 1792.60793111VCVAT CACHGIA DUC THUY NGUYENCTY TNHH VTB PHUONG ANH18:30 TAN CANG PIONEER7118.026850SK,STLHDINH VUCHINASITC VIETNAM18:30 VIETSUN HARMONY5.601177650HA17,18LHCANG 128CUA LOCTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN-HP20:30 TAN CANG FOUNDATION7.20112.517040689,BD2LHCANG 128VUNG ANGCN CTY CP VTB TAN CANG22:30 CUU LONG GAS495.502999CL15,18LHEURO DINH VUTHAI BINHCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

07:00 CFC 012.5078.633220SCBEN LAMDOAN XACTY TNHH HANG HAI AN TAM
07:30 CUU LONG GAS4.6095.502999CL15,18VCMIPECEURO DINH VUCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
07:30 GAS EVOLUZIONE4.20942981CL15,18LHEURO DINH VUHON DAUCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
08:30 NAM THINH 263.80691964VCBEN LAMNAM NINHCTY TNHH TM VTB TAN TAI
11:00 DUC VIET 568 (SB)5.5078.603765.07VCTU LONGTLVCCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
11:00 NAM SON 694.6079.803061VCBEN LAMNAM NINHCTY TNHH ĐTVT BIEN VIET
11:30 TRONG ANH 453.2069.851950VCNAM NINHBEN LAMCTY CP VTB NAM THANH
12:30 HA NGOC 063.5069.861931VCVAT CACHTLVCCTY TNHH TMDV 668
16:00 HAI NAM 36 (SB)4.8089.985289HC47VCBEN LAMLE QUOCCTY TNHH DT TM VT HAI NAM
23:30 GAS EMPEROR5.201055599689,699LHHON DAUEURO DINH VUCTY TNHH DVHH DONG DUONG
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

03:30 TAN CANG PIONEER7.50118.026850SKY,STARLHCHINADINH VUSITC VIETNAM
04:00 SEA FOREST7.45110.6710302HC44,46LHVUNG TAUCANG CA HA LONGVOSA HẢI PHÒNG.
05:30 VIETSUN HARMONY71177650HA17,18LHSAI GONCANG 128CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN-HP
05:30 TAN CANG FOUNDATION7.30112.517040689,BD2LHSAI GONCANG 128CN CTY CP VTB TAN CANG
05:30 SITC PYEONGTAEK.

Xem thêm: Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Nối Lưới, Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới Là Gì

8.10161.8518077HP008,DV9LHCHINADINH VUSITC VIETNAM
07:30 AS RAFAELA8.70170.0520335K1,HC36,900KWLHCHINATAN VUDAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
08:30 HAI NAM 36 (SB)4.8089.985289LHCAN THOBEN LAMCTY TNHH DT TM VT HAI NAM
09:30 AN PHU 166.7097.305645HA17,18LHTHANH HOAEURO DINH VUCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
09:30 HANSA BREITENBURG8.50175.4823606K1,36LHHONG KONGTAN VUCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
09:30 HAIAN BELL9.15154.5016435HA35,17LHSAI GONHAI ANCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
09:30 CHATTANOOGA8.30143.2012580HC45,36LHTAIWANTAN VUCN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
10:30 MSC SOPHIE8.40242.8143600TC86,62,A8LHMALAYSIAHICTCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
11:30 HE JIN9.10168.3722264689,699,1088HPLHHONG KONGNAM HAI DINH VUCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
12:00 QUEEN ALEXANDRA 9597.4079.50LHPHILIPPINESHOANG DIEUVOSA HẢI PHÒNG.
12:00 PROMOTE8.25119.168673.10HC44,45LHSAI GONCHUA VECTY CP HANG HAI VSICO
12:30 APOLLO PACIFIC5.40101.982995.80CL15,18LHTHAI BINHTHANG LONG GASCTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
13:30 BLUE OCEAN 026.4096.724936CL15,18LHNGHI SON19 - 9CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
14:00 FORTUNE FREIGHTER8.20123.578938HC44,45LHSAI GONCHUA VECTY CP DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
14:00 TOMI HARU6.5095.985850LHCUA LOLAN HACN CTY TNHH VIETCHART TAI HA TINH
16:00 VINAFCO 267121.357225HC44,46LHSAI GONCHUA VECTY CP VTB VINAFCO
20:00 TASCO ANAN5.50102.953851DX1,CL15LHSINGAPOREDOAN XACTY CPTM DUC THO
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

08:00 DUC NAM 0022.7079.803071CTBEN KIENQUANG NINH
08:00 THAI ANH 062.60701965CTHAI DUONGQUANG NINH
06:00 THAI ANH 06.2.60701965CTHAI DUONGQUANG NINH
08:30 TIEN DAT 362.40702258CTHAI DUONGQUANG NINH
10:00 MINH HANG 36 (SB)2.2079.864050.80VCBEN KIENTRUNG HAI
11:00 HOANG BACH 01 (SB).264.481956HAI DUONGCHINFON
DMCA.com Protection Status