Hỏi phương tiện bằng tiếng anh

      184

Chụ ý: Động trường đoản cú trong câu hỏi với câu vấn đáp cần phải bao gồm sự thống nhất: giả dụ thắc mắc cần sử dụng “go” thì câu vấn đáp cũng cần dùng “go”, trường hợp thắc mắc cần sử dụng “travel” thì câu vấn đáp cũng sử dụng “travel”.

Bạn đang xem: Hỏi phương tiện bằng tiếng anh

Ví dụ: 

- Câu hỏi: How vị they go to lớn school?

Câu trả lời: They go khổng lồ school by bus.

- Câu hỏi: How do you travel to lớn Ha Noi?

Câu trả lời: I travel khổng lồ Ha Noi by car.

2, Với chủ ngữ là “he/ she/ it” hoặc danh tự số ít Câu hỏi: 

 

 
 

 

 

Ví dụ:

- Câu hỏi: How does she go to lớn school?

Câu trả lời: She goes khổng lồ school by bus.

- Câu hỏi: How does Peter travel khổng lồ Ha Long?

Câu trả lời: Peter travels to Ha Long by train Chụ ý: Từ “walk” tức là “đi bộ” lúc nói ko cần sử dụng “by”. “Walk” = “go on foot”

Ví dụ: - Câu hỏi: How does she go khổng lồ school?

Câu trả lời: She walks lớn school/ She goes on foot.

3, Bài tập

1. I go khổng lồ work ... train.

Xem thêm: Tai Trò Chơi Fifa Offline Mien Phi, Cách Tải Và Chơi, Game Offline Hay Cho Pc Mới Nhất

A,by B, for C, with D, in

2. She ... lớn the thể hình by bike.

A, go B,went C, traveled D, goes.

3, They travel khổng lồ Ha Long by ...

A, walk B, foot C, bus D, traffic

4, ... does your mother travel to Hong Kong?

A, Why B, How C, What D, Which

5, How ... Mrs Linh come to Korea?

A, does B, vì chưng C, is D, are.

Đáp án:

1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A

Bài viết gợi ý:
1. CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI VỀ SỐ LƯỢNG. 2. Unit 8 tiếng anh 6 3. Unit 7 giờ đồng hồ anh 6 4. Unit 6 giờ anh 6 5. Unit 5 giờ anh 6 6. Unit 4 tiếng anh 6 7. Unit 2 tiếng anh 6
Từ khóa: / phương tiện vận chuyển
Bình luận loantamgioi.vn
0 comment

Cách tính điểm giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc gia 20đôi mươi mới nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp
1 thời gian trước
*

Chính thức công bố đề Minc Họa Toán năm học 20đôi mươi
1 năm trước
*

Chuyên đề Câu đối chiếu trong Tiếng Anh
1 thời gian trước
*

Chuim đề: Tính từ bỏ và Trạng từ ( Adjectives & Adverbs)
1 năm ngoái
Chuyên đề: Sự liên minh thân công ty ngữ cùng động tự - Từ hạn định (Subject - verb agreement - Determiners)
1 năm trước
Cách tính điểm xuất sắc nghiệp THPT Quốc gia 2019 tiên tiến nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp
591920 lượt coi
MẸO NHỚ SỐ ĐỈNH, CẠNH, MẶT CỦA 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU LOẠI p;q
573045 lượt coi
Chính thức chào làng đề Minc Họa Toán thù lần 2 năm học 2019
389399 lượt xem
Phương pháp khẳng định vai trung phong con đường tròn nội tiếp, ngọai tiếp tam giác
382250 lượt xem
ĐIỀU KIỆN VỀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
323423 lượt coi
Tài liệu
Đề thi
Bài viết
loantamgioi.vn Team