Tình cờ chạm chán lại nhau Dường như thọ lắm siêu thân quen nhau Gặp lại nhau mắt vương vãi niềm đau Gặp lại nhau lúc sắp xa nhau chừng Gặp lại nhau đầu xanh pnhì color Khăn thờ nữ giới team ai Mà em nhóm í ...ơ .. bên trên đầu Nửa thương thơm bên nọ thì thương Nửa sâu bên phía ớ khá nao Này thanh nữ ơi thấu chăng nỗi lòng Hỏi tín đồ bạn về đâu Đường đi ấy thấy nỗi sông sâu Chờ nhau bạc áo trốn xa xăm Ngoẳnh chú ý nhau lúc em qua cầu Chờ nhau bạc áo trốn xa xôi Ngohình họa chú ý nhau cơ hội em qua cầu


Bạn đang xem: Gặp lại nhau tóc xanh phai màu


Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Cách Bẻ Khóa Điện Thoại Viettel V6216, Khóa Sim, Khóa Mã, Khóa Mạng

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.