Cách hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

      172

Trong các giao dịch liên quan đến dòng tiền trong doanh nghiệp, nghiệp vụ kế toán đóng một vai trò cực kỳ quan trọng và cần phải đáp ứng một số yêu cầu cho công việc này.

Bạn đang xem: Cách hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ


*

Nghiệp Vụ Kế Toán Bán Hàng Và Hướng Dẫn Chi Tiết Các Hạch Toán Nghiệp Vụ Bán Hàng Theo Quy Định Mới Nhất.


Một kế toán cần thiết phải nắm được những thông tin và nghiệp vụ cơ bản về các khoản nợ có trong một doanh nghiệp. Dựa vào đó, sẽ có 4 nghiệp vụ bán hàng cơ bản mà kế toán cần quan tâm được cập nhật dưới đây.

Nghiệp vụ kế toán bán hàng là gì?

Để xác định kết quả kinh doanh cho một doanh nghiệp, kế toán bán hàng chính là người có liên quan trực tiếp đến các nghiệp vụ trong quá trình bán hàng hóa dịch vụ. Do đó, nghiệp vụ kế toán bán hàng là một kỹ năng, nghiệp vụ chuyện môn bắt buộc yêu cầu mỗi kế toán doanh nghiệp cần phải có nhằm kiểm soát được các công nợ, chi phí. Với kĩ năng nghiệp vụ này, sẽ cho thấy tính chất chuyên nghiệp của một kế toán bán hàng, cũng như đảm bảo được dòng tiền trong doanh nghiệp được kiểm soát chặt chẽ.

Một câu hỏi được đặt ra ở đây, các phân loại của kế toán bán hàng là gì, các số trong hệ thông thanh khoản có ý nghĩa gì, các nghiệp vụ kế toán được thực hiện như thế nào? Những điều gì cần lưu y khi thực hiện các nghiệp vụ kế toán cơ bản?

Phân loại nghiệp vụ kế toán bán hàng

Mỗi lĩnh vực sẽ có một đặc trung riêng, và không phải ngành nào cũng giống ngành nào, nên trong mỗi lĩnh vực đó nghiệp vụ kế toán bán hàng sẽ được phân loại khác nhau để phù hợp với từng lĩnh vực bán hàng, dịch vụ.


*

Phân loại nghiệp vụ kế toán bán hàng cơ bản.


Các nghiệp vụ mà kế toán trong từng lĩnh vực vần phải biết để phục vụ cho doanh nghiệp như sau:

Nghiệp vụ kế toán bán hàng trong siêu thị: đối với kế toán trong lĩnh vực này, kế toán cần đáp ứng các nghiệp vụ bao gồm thương xuyên kiểm tra, cập nhật hàng hóa đặc biệt trong việc thu mua hàng hóa đột xuất; lưu trữ hóa đơn và đối chiếu doanh thu mà siêu thị đã thu mua trong thời gian hoạt động để tổng kết theo định kì xem các chỉ số có khớp không; tính toán các chương trình ưu đãi, khuyến mãi của siêu thị.Nghiệp vụ kế toán bán hàng tại đại lý: Công việc bao gồm doanh nghiệp lập Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý hay (Hóa đơn GTGT) kèm với hàng hóa xuất kho gửi bán cho đại lý, sau đó gửi bảng kê khai hàng hóa ghi nhận doanh thu và căn cứ vào hóa đơn hoa hồng để hạch toán ch phí gửi địa lý.Nghiệp vụ kế toán bán hàng trong xuất khẩu: bao gồm xuất khẩu trực tiếp và xuất khẩu ủy thác.Nghiệp vụ kế toán bán hàng nhà hàng – khách sạn: nghiệp vụ kế toán trong lĩnh vực này cần tập hợp giá thành dịch vụ cụ thể.

Nghiệp vụ cơ bản kế toán bán hàng

Với bất cứ một ngành nghề nào, kế toán bán hàng cần phải nắm rõ các nghiệp vụ kế toán cơ bản, lập bảng cân đối kế toán để đáp ứng nhu cầu công việc như sau:

Bán hàng theo báo giá hợp đồng

Kế toán cần xuất hóa đơn như trong hợp đồng giao kết cho các hoạt động xuất kho và hóa đơn cho khách hàng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Dream League Soccer 2016, Cách Chơi Dream Soccer 2016


*

Bán hàng theo báo giá hợp đồng.


Các hoạt động sẽ phát sinh trong nghiệp vụ bán hàng theo hợp đồng, thông thường sẽ phát sinh như sau:

Nhân viên kinh doanh thực hiện ký kết hợp đồng bán hàng với các khách hàngĐến ngày giao hàng theo hợp đồng, Kế toán kho cần lập phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký để duyệtDựa vào phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá và ghi sổ khoNhân viên kinh doanh nhận sẽ hàng và giao cho khách hàngKế toán bán hàng sẽ ghi nhận doanh số bán hàngTrường hợp khách hàng thanh toán ngay, nhân viên bán hàng sẽ yêu cầu kế toán bán hàng xuất hoá đơn cho khách.Nhân viên bán hàng giao hóa đơn cho khách hàng và yêu cầu khách để thanh toán

Định khoản

Ghi nhận doanh thu trong bán hàng và cung cấp dịch vụ

Nợ TK 111, 131: Tổng giá thanh toán

Có TK 511, 512: Doanh thu bán hàng (giá bán chưa bao gồm thuế GTGT)

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (nếu có) (về thuế GTGT đầu ra)

Đồng thời ghi nhận các thông tin về giá vốn

Nợ TK 632: Giá vốn trong hàng bán

Có TK: 152, 156…

Khi thu tiền bán hàng của khách hàng, kế toán ghi nhận:

Nợ TK: 111, 112

Có 131 : tiền phải thu KH

Bán hàng có chiết khấu thương mại

Khách hàng khi gọi điện hay gửi email có nhu cầu mua hàng đến công ty và đề nghị công ty báo giá hàng. Nhân viên bán hàng sẽ căn cứ vào yêu cầu khách hàng gửi báo giá cho khách hàng.


*

Chiết khấu trong nghiệp vụ kế toán bán hàng.


Sau khi khách hàng gọi điện hoặc gửi mail yêu cầu giao hàng nhân viên sẽ làm đề nghị xuất khoTrước khi chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt, kế toán kho lập phiếu xuất kho.Căn cứ vào Thủ kho xuất, Phiếu xuất kho và ghi Sổ kho.Nhân viên bán hàng nhận hàng và giao cho khách hàng. Khi số lượng hàng mua của khách hàng được thỏa mãn được hưởng chiết khấu thương mại, nhân viên bán hàng sẽ đề nghị kế toán bán hàng cho khách hưởng khoản chiết khẩu này.Khách hàng sẽ được hưởng CK sau khi Kế toán bán hàng ghi nhận doanh số bán hàng, công nợ.Khách hàng sẽ kế toán bán hàng xuất hoá đơn theo yêu cầu của nhân viên bán hàng.Khi đã nhận hóa đơn từ nhân viên bán hàng thì khách hàng cần ký nhận vào vị trí người mua hàng trên hóa đơn và ký vào biên bản xác nhận đã nhận hóa đơn gốc.

Định khoản

Doanh thu ghi nhận

Nợ TK 111, 131: Tổng giá trị được thanh toán

Có TK 511, 512: Doanh thu trong bán hàng

Có TK 3331: Thuế GTGT cần nộp (nếu có)

Khoản chiết khấu thương mại cho khách hàng được ghi nhận

Nợ TK 5211 Chiết khấu thương mại

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ

Nợ TK 33311: Thuế Giá trị gia tăng đầu ra được giảm.

Có TK 111, 112, 131: Tổng tiền cho chiết khấu

Giảm giá hàng bán


*

Định khoản trong nghiệp vụ kế toán.


Kế toán cần lập hóa đơn giao cho KH và hạch toán giảm giá và ghi sổ khi mà hàng mua về không đúng theo hợp đồng khách hàng đã thỏa thuận. Từ đóm đồng ý lập biên bản việc giảm giá hàng bán lập hóa đơn giao cho khách hàng và hạch toán giảm giá và ghi sổ.

Các hoạt động khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng như sau:

Khi hàng mua về không đúng quy cách cần lập biên bản về việc giảm giá hàng bán, phẩm chất theo hợp đồng đã ký với khách hàng.Khách hàng được lập hóa đơn giảm giá hàng bán.Kế toán chịu trách nhiệm cho bán hàng hạch toán và ghi sổ kế toán.

Hàng bán trả lại

Khách hàng trả lại hàng khi phát hiện hàng mua không đúng, kế toán cần lập phiếu kho căn cứ vào số hàng trả lại, đồng thời ghi vào sổ kho.

Hai bên sẽ có biên bản ghi nhận lý do hàng trả lại.Bên trả lại hàng cần có phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hoá.Lập hoá đơn số lượng hàng trả lại đối với bên trả lại hàngPhiếu nhập kho hàng được lập và trả lại đối với bên nhận hàng trả lại.

Trên đây là những thông tin cơ bản về nghiệp vụ kế toán bán hàng cơ bản đối với một kế toán trong bất kì một tổ chức doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp kiểm soát được dòng tiền, cũng như các bạn kế toán mới vào nghề hiểu rõ hơn về những kĩ năng công việc mà một kế toán cần có.