Các ngôi trường trung cung cấp, hệ trung cấp cho công an nhân dân vừa thông báo điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển năm năm trước, cùng với số điểm rất cao, bao hàm khối hận tuyển chọn sinh điểm chuẩn chỉnh đạt mức 27 điểm.

Bạn đang xem: Công bố điểm chuẩn vào các trường cand 2020


*

Theo điều khoản của Sở Công an, thí sinch không trúng tuyển chọn vào ĐH CAND được xét tuyển chọn vào một ngôi trường cao đẳng CAND; không trúng tuyển chọn vào cao đẳng được xét tuyển vào một trường trung cung cấp hoặc hệ trung cung cấp CAND (giả dụ có đăng ký nguyện vọng) theo hiện tượng phân luồng xét tuyển của Sở Công an.

Cụ thể điểm chuẩn vào những ngôi trường trung cấp cho, hệ trung cấp CAND nlỗi sau:

*Trung cung cấp CSND I:Kăn năn A: Nam 24,5, Nữ 26,5. Kân hận A1: Nam 24,0; Nữ 26,5. Kăn năn C: Nam 23,0; Nữ 27,0. Khối D1: Nam 21,0; Nữ 25,5.

*Trung cung cấp Chình ảnh giáp khí giới (Phía Bắc)

Khối A: Nam 23,0; Nữ 26,0. Kân hận A1: Nam 21,5; Nữ 23,5. Khối C: Nam 22,5; Nữ 26,0. Kân hận D1: Nam 20,0; Nữ 24,0.

*Trung cấp CSND VI (Phía Bắc):

Khối A: Nam 25,0; Nữ 26,5. Khối hận A1: Nam 22,5. Kăn năn C: Nam 23,0; Nữ 26,5. Kăn năn D1: Nam trăng tròn,5; Nữ 27,0.

*Trung cung cấp ANND I:

Khối hận A: Nam 23,0; Nữ 27,0. Khối hận A1: Nam 22,0; Nữ 26,0. Kân hận C: Nam 19,5; Nữ 26,5. Kăn năn D1: Nam 21,0; Nữ 26,0.

*Trung cung cấp CSND II:

Khối A: Nam trăng tròn,5; Nữ 23,0. Kăn năn A1: Nam 22,0; Nữ 23,5. Kân hận C: Nam 17,5; Nữ 22,0. Kân hận D1: Nam 18,0; Nữ 22,0.

*Trung cung cấp CSND III:

Khối A: Nam đôi mươi,5; Nữ 23,0. Khối hận A1: Nam 20,5; Nữ 23,0. Kân hận C: Nam 18,0; Nữ 22,5. Khối hận D1: Nam 18,5; Nữ 22,0.


*

*Trung cấp cho ANND II:

Kân hận A: Nam 21,5; Nữ 24,5. Kân hận A1: Nam 21,5; Nữ 25,0. Kân hận C: Nam 19,5; Nữ 24,0. Kân hận D1: Nam 18,5; Nữ 23,0.

*Trung cấp cho CSVT phía Nam:

Khối hận A: Nam 19,5; Nữ 22,5. Khối A1: Nam đôi mươi,5; Nữ 21,0. Khối hận C: Nam 18,0; Nữ 21,5. Kăn năn D1: Nam 17,5; Nữ đôi mươi,5.

*Trung cung cấp CSND VI phía Nam:

Khối A: Nam 21,5; Nữ 24,5. Kăn năn A1: Nam 23,0; Nữ 24,5. Khối C: Nam 19,0; Nữ 23,5. Kăn năn D1: Nam 19,0; Nữ 21,5.

*Hệ trung cấp cho Đại học tập PCCC:Miền Bắc: Nam 21,0; Nữ 25,0; Miền Nam: Nam 17,5; Nữ 23,0.

*Hệ trung cấp cho ĐH Kỹ thuật – Hậu cần:

Phía Bắc: Kân hận A: Nam 24,0; Nữ 26,0. Khối A1: Nam 22,0; Nữ 24,0. Phía Nam: Khối A: Nam 19,5; Nữ 23,0. Khối hận A1: Nam 20,5; Nữ 24,0.

*Giao thông thủy phía Bắc:

Kân hận A: Nam 23,5; Nữ 24,5. Khối hận A1: Nam 26,0. Kân hận C: Nam 23,0; Nữ 25,5. Kăn năn D1: Nam đôi mươi,5; Nữ 24,0.

*Giao thông tbỏ Sài Gòn - Đồng bởi sông Cửu Long:

Kăn năn A: Nam 19,5; Nữ 23,0. Kân hận A1: Nam 19,5; Nữ 22,5. Khối C: Nam 18,5; Nữ 22,0. Khối D1: Nam 16,0; Nữ 20,0.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Khoảng 5 Đến 7 Câu Nói Về Xóm Làng Hoặc Phố Phường Của Em

*Giao thông thủy Tây Nguyên - Nam Trung Bộ - Đông Nam Bộ:

Kân hận A: Nam 19,5; Nữ 24,0. Kân hận A1: Nam 24,5; Nữ 24,0. Kăn năn C: Nam 16,0; Nữ 23,5. Kăn năn D1: Nam 16,0; Nữ 22,0.

*Các siêng ngành không giống trực thuộc Trung cấp Chình họa gần cạnh giao thông vận tải (CS5):

Khối A: Nam 21,5; Nữ 24,5. Khối A1: Nam 22,5; Nữ 25,0; Kăn năn C: Nam 18,0; Nữ 23,0. Khối hận D1: Nam 18,0; Nữ 23,5 điểm