Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Thành Phố Hà Nội 2021 đã được ra mắt cho các thí sinch ngày 16/9. 

Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Sử dụng Lúc thí sinh tất cả ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển chọn.

Tiêu chí phụ trang bị hai: Sử dụng Lúc thí sinh có ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển chọn và không vừa lòng Tiêu chí prúc thứ nhất.

Xem chi tiết điểm chuẩn phía bên dưới.
Bạn đang xem: Dđiểm chuẩn đại học công nghiệp hà nội

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp thủ đô hà nội năm 2021

Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp thủ đô năm 2021 chính xác độc nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chấp thuận Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hà Nội năm 2021

Crúc ý: Điểm chuẩn bên dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có


Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Thành - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị gớm doanh A00; A01; D01 25.3 Tiêu chí prúc trang bị nhất: Tân oán > 8.4; Tiêu chí prúc trang bị hai: Toán thù = 8.4 và NV≤ 3
2 7340115 Marketing A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Tân oán = 8.6 với NV≤ 2
3 7340201 Tài bao gồm – Ngân hàng A00; A01; D01 25.45 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Tân oán = 8.2 và NV≤ 14
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phú trang bị nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí prúc vật dụng hai: Tân oán =8.0 cùng NV≤ 1
5 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 25 Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phú thiết bị hai: Tân oán = 8.8 cùng NV≤ 9
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 25.65 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán thù = 8.2 và NV≤ 5
7 7340406 Quản trị vnạp năng lượng phòng A00; A01; D01 24.5 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Tân oán > 7.6; Tiêu chí phú trang bị hai: Toán = 7.6 và NV≤ 5
8 7480101 Khoa học lắp thêm tính A00; A01 25.65 Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 8.4; Tiêu chí phú lắp thêm hai: Toán thù = 8.4 và NV≤ 7
9 7480102 Mạng máy tính với truyền thông dữ liệu A00; A01 25.05 Tiêu chí prúc thứ nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.0 và NV≤ 3
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 25.4 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phú thứ hai: Toán = 8.6 và NV≤ 3
11 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 25.25 Tiêu chí prúc thứ nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 8.0 cùng NV≤11
12 7480108 Công nghệ chuyên môn trang bị tính A00; A01 25.1 Tiêu chí phụ thứ nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Toán = 8.6 với NV≤ 3
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 26.05 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Toán thù = 8.6 với NV≤ 3
14 7510201 Công nghệ nghệ thuật cơ khí A00; A01 24.35 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí prúc thứ hai: Toán thù = 8.6 với NV≤ 1
15 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01 25.35 Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Toán thù = 8.6 với NV≤ 2
16 7510205 Công nghệ chuyên môn ô tô A00; A01 25.25 Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 8.0; Tiêu chí phụ máy hai: Toán thù = 8.0 và NV≤ 8
17 7510206 Công nghệ nghệ thuật nhiệt A00; A01 23.9 Tiêu chí prúc máy nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí prúc lắp thêm hai: Tân oán = 8.2 và NV≤ 2
18 7510301 Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử A00; A01 24.6 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Toán thù = 8.6 với NV≤ 1
19 7510302 Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - viễn thông A00; A01 24.25 Tiêu chí prúc lắp thêm nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí prúc thứ hai: Toán = 8.4 và NV≤ 1
20 7510303 Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh với TĐH A00; A01 26 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Toán > 9.0; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Tân oán = 9.0 cùng NV≤ 1
21 7510401 Công nghệ chuyên môn hoá học A00; B00; D01; D07 22.05 Tiêu chí phú trang bị nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí phụ máy hai: Toán thù = 7.8 và NV≤ 2
22 7510406 Công nghệ chuyên môn môi trường A00; B00; D01; D07 trăng tròn.8 Tiêu chí prúc thứ nhất: Tân oán > 7.8; Tiêu chí prúc trang bị hai: Toán thù = 7.8 và NV≤ 9
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D01; D07 23.75 Tiêu chí phú vật dụng nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí prúc trang bị hai: Toán thù = 8.0 với NV≤ 2
24 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01 24 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Toán thù > 6.8; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 6.8 với NV≤ 1
25 7540203 Công nghệ vật tư dệt, may A00; A01; D01 22.15 Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Toán > 7.6; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Toán thù = 7.6 cùng NV≤ 3
26 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01 23.8 Tiêu chí prúc trang bị nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Tân oán =8.8 với NV≤ 14
27 7519003 Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu A00; A01 23.45 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Toán = 8.2 với NV≤ 4
28 7510605 Logistics với làm chủ chuỗi cung ứng A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí prúc thứ nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phú lắp thêm hai: Toán thù = 8.2 với NV≤ 5
29 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.89 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Ngoại ngữ > 9.2; Tiêu chí prúc lắp thêm hai: Ngoại ngữ = 9.2 và NV≤ 1
30 7310104 Kinch tế đầu tư A00; A01; D01 25.05 Tiêu chí prúc trang bị nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Toán = 8.8 cùng NV≤ 4
31 7810101 Du lịch C00; D01; D14 24.75 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Ngữ văn > 6.75; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Ngữ vnạp năng lượng = 6.75 cùng NV≤1
32 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch cùng lữ hành A00; A01; D01 24.3 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.8 và NV≤ 1
33 7810201 Quản trị khách hàng sạn A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Toán > 9.4; Tiêu chí prúc trang bị hai: Toán = 9.4 và NV≤ 4
34 7510209 Robot với trí tuệ nhân tạo A00; A01 24.2 Tiêu chí phụ máy nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí prúc lắp thêm hai: Toán = 8.8 và NV≤ 5
35 7340125 Phân tích tài liệu ghê doanh A00; A01; D01 23.8 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 7.8; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 7.8 và NV≤ 3
36 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01; D14 24.55 NV≤ 5
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 26.19 NV≤ 2
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 25.81 NV≤ 3
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2 26.45 NV≤ 5
Học sinh xem xét, để làm hồ sơ chính xác thí sinc xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2021 trên đây
Xét điểm thi trung học phổ thông

Cliông xã để tmê man gia luyện thi ĐH trực tuyến đường miễn phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nấu Cháo Cá Lóc Miền Tây, Cách Nấu Cháo Cá Lóc Rau Đắng Chuẩn Vị Miền Tây

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021

Bnóng để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật ngừng dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep Ha Noi 2021 đúng mực độc nhất bên trên loantamgioi.vn