Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Có 7 ô tô gửi thực phẩm vào thị trấn, trong những số đó 6 ô tô tiên phong, mỗi xe hơi gửi được 35 tạ cùng ô tô sau cuối gửi được 42 tạ. Hỏi vừa đủ mỗi xe hơi chuyển được số tạ thực phẩm?

Có ai giúp mình bản thân nha

 


*

Có 7 xe hơi gửi thực phẩm vào thành phố, trong các số đó 6 xe hơi đi đầu, từng ô tô chuyển được 35 tạ với ô tô sau cuối gửi được 42 tạ.Hỏi mức độ vừa phải từng ô tô gửi được bao nhiêu tạ thực phẩm?

(Giải góp tớ với các cậu ơi)


*

7 okhổng lồ đến duoc so ta thuc pmê mệt la:

6x35+42=252(ta).

Bạn đang xem: Có 7 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố

trng binh mot oto mang lại duoc so ta thuc ptê mê la:

252:7=36(ta).

Dap so:36 ta


zải

6 ô tô đầu chsống được số tạ thực phđộ ẩm là :

35*6=210(tạ)

vừa phải mỗi xe hơi chsinh sống được số tạ thực phđộ ẩm là :

(210+42):7=36(tạ)

đ/s: 36 tạ


Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong những số ấy bao gồm 5 ô tô mũi nhọn tiên phong, mỗi ô tô đưa được 36 tạ với 4 xe hơi sau, từng xe hơi gửi được 45 tạ. Hỏi vừa phải từng xe hơi gửi được từng nào tấn thực phẩm?


Số tạ thực phẩm bởi vì 5 xe hơi gửi là:

36 x 5 = 180 (tạ)

Số tạ thực phđộ ẩm vì chưng 4 ô tô gửi là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Tổng số xe hơi của khách hàng là:

5 + 4 = 9 (ô tô)

Số tạ thực phẩm vị 9 xe hơi đưa là:

1800 + 180 = 360 (tạ)

Trung bình ô tô đưa được là:

360 : 9 = 40 (tạ) = 4 tấn

Đáp số 4 tấn

a) Cũng có thể cố 3 bước giải trung tâm bởi 1 bước giải (sử dụng tân oán gộp) nhỏng sau:

Cả 9 xe hơi chở được:

36 x 5 + 45 x 4 = 360 (tạ)

b) Lúc giải bài bác này ta vẫn núm tổng những số hạng cân nhau bằng phép nhân


Có 9 xe hơi đưa thực phđộ ẩm vào thị thành, trong các số đó tất cả 5 ô tô đi đầu, từng ô tô gửi được 36 tạ và 4 xe hơi sau, mỗi ô tô đưa được 45 tạ. Hỏi vừa đủ từng xe hơi chuyển được từng nào tấn thực phẩm?


Số tạ thực phđộ ẩm do 5 ô tô đưa là:

36 x 5 = 180 (tạ)

Số tạ thực phđộ ẩm do 4 xe hơi gửi là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Tổng số xe hơi của chúng ta là:

5 + 4 = 9 (ô tô)

Số tạ thực phđộ ẩm vì 9 ô tô đưa là:

1800 + 180 = 360 (tạ)

Trung bình xe hơi đưa được là:

360 : 9 = 40 (tạ) = 4 tấn

Đáp số 4 tấn

a) Cũng rất có thể cầm 3 bước giải trung tâm bởi 1 bước giải (dùng toán gộp) như sau:

Cả 9 xe hơi chsinh hoạt được:

36 x 5 + 45 x 4 = 360 (tạ)

b) Khi giải bài xích này ta vẫn thay tổng các số hạng bằng nhau bởi phxay nhân


Có 9 xe hơi gửi thực phẩm vào thành thị, trong những số đó 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô gửi được 36 tạ và 4 xe hơi đi sau, từng xe hơi chuyển được 90 tạ. Hỏi vừa đủ mỗi ô tô gửi được từng nào tấn thực phẩm?


Bài giải

Số tấn 5 xe hơi đầu chsinh hoạt là:

36 X 5 = 180 (tạ)

=18 (tấn)

Số tấn 4 xe hơi sau chngơi nghỉ là:

90 X 4 = 360 (tạ)

= 36 (tấn)

Trung bình từng ô tô đề nghị chở số thực phđộ ẩm là:

(18 + 36):9 = 6 (tấn)

Đáp số : 6 tấn


bài này cạnh tranh vượt ! Ai giải giúp bản thân với, bản thân vẫn nhức đầu đây !

Có 9 ô tô chuyển thực phđộ ẩm vào thị trấn, trong những số ấy có 5 ô tô đi đầu, từng ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô đi sau, mỗi xe hơi gửi được 45 tạ. Hỏi mức độ vừa phải mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm ?

Nhé ! nhanh khô nkhô giòn giúp bản thân nhé !


5 xe pháo đầu mỗi xe pháo gửi được:36 x 5 =180 (tạ)4 xe pháo sau từng xe cộ đưa được:45 x 4 = 180 (tạ)Trung bình mỗi xe pháo chưyển được:(180 + 180 ) : 9 = 40 (tạ) = 4 (tấn).Đáp số: 4 tấn.


5 ô tô đón đầu gửi là : 36 x 5 = 180 ( tạ )

4 xe hơi đi sau chuyển là : 45 x 4 = 180 ( tạ )

Trung bình là : ( 180 + 180 ) : 9 = 40 ( tạ )

Đáp số : 40 tạ


có 9 xe hơi đưa thực phẩm vào thành thị. Trong đó 5 xe hơi đón đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ với 4 xe hơi đi sau, mội xe hơi đưa được 45 tạ. Hỏi trung bình từng ô tô đưa được bao nhiu tấn thực phẩm


Cả 9 ô tô chngơi nghỉ đượclà :

36 + 45 = 81 ( trên thực phẩm )

Trung bình từng ô tô chsống được là :

81 : 9 = 9 ( sản phẩm )

Đáp số : 9 thành phầm.


Cả 9 ô tô chsinh hoạt đượclà :

36 + 45 = 81 ( trên thực phđộ ẩm )

Trung bình mỗi xe hơi chở được là :

81 : 9 = 9 ( sản phẩm )

Đáp số : 9 sản phẩm.


Có 9 xe hơi đưa thực phđộ ẩm vào thị trấn, trong đó 5 xe hơi đầu mỗi xe hơi đưa được 36 tạ cùng 4 xe hơi sau, từng xe hơi đưa được 45 tạ. Hỏi mức độ vừa phải mỗi xe hơi gửi được từng nào tấn thực phẩm?


5 ô tô đầu chuyển được là:

5 x 36 = 180 (tạ)

4 ô tô sau chsống được là:

4 x 45 = 180 (tạ)

9 ô tô chuyển được là :

180 + 180 = 360 (tạ) = 36 (tấn)

Đáp số : 36 tấn


Có 9 ô tô gửi thực phđộ ẩm vào thị thành, trong số đó 5 ô tô đầu mỗi ô tô đưa được 36 tạ cùng 4 ô tô sau, mỗi xe hơi chuyển được 45 tạ. Hỏi mức độ vừa phải mỗi xe hơi chuyển được từng nào tấn thực phẩm?


5 ô tô đầu đưa được là:

5 x 36 = 180 (tạ)

4 ô tô sau chngơi nghỉ được là:

4 x 45 = 180 (tạ)

9 xe hơi chuyển được là:

180 + 180 = 360 (tạ) = 36 (tấn)

Đáp số : 36 tấn


Có 6 xe hơi gửi thực phẩm vào thành thị,trong những số đó 5 xe hơi đi đầu ,từng xe hơi chuyển được 36 tạ và ô tô đi sau gửi 42 tạ.Trung bình mỗi xe hơi gửi được bao nhiêu tạ thực phẩm?

Cảm ơn mấy chế


5 ô tô chnghỉ ngơi số tạ thực phẩm là :

36 x 5 = 180 ( tạ )

vừa phải mỗi ô tô chsinh sống số tạ mặt hàng là :

( 180 + 42 ) : 6 = 37 ( tạ )

Đs


5 xe hơi đón đầu đưa được số thực phẩm là:

36x5=180(tạ thực phẩm)

Cả 6 ô tô đưa được số tạ thực phđộ ẩm là:

180+42=222(tạ thực phẩm)

Trung bình từng xe hơi gửi được số tạ thục phđộ ẩm là:

222:6=37( tạ thực phẩm)

Đáp số: 37 tạ thực phẩm.

Xem thêm: Đòi Nợ Thuê ( Vợ Người Ta Chế Đòi Nợ Thuê (Vợ Người Ta Chế), Top 5 Video Chế Hay Nhất : Vợ Người Ta

Chúc bạn học tốt.


Trả lời :

5 xe hơi đưa được số tạ thực phđộ ẩm vào TPhường là :

5 x 36 = 180 ( tạ )

Trung bình mỗiô tô chuyển được số tạ thực phẩm vào TPhường. là :

(180 + 42 ) : 6 = 37 ( tạ )

Đáp số : 37 tạ

- Study well -