Cách tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất

      384

Câu hỏi: Thưa Luật sư, bố em đang có một mảnh đất vườn diện tích 600m2 ở quê. Bố em muốn sau khi về hưu thì quay về đó sống nên đang có ý định muốn chuyển mục đích sử dụng khoảng 300m2 sang thành đất để ở. Vậy bố em phải đóng bao nhiêu tiền thuế sử dụng đất để được công nhận 300m2 là đất ở ạ?

*


Trả lời:

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến website Gia Nguyễn Lawfirm, Luật sư của công ty sẽ tư vấn đối với câu hỏi của bạn về cách tính tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể như sau:

I - Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai 2013

- Nghị định 45/2014/NĐ-CP

II - Nội dung tư vấn

 Căn cứ khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng như sau:

1. Thu bằng 50% mức chênh lệch tiền sử dụng đất

- Trường hợp áp dụng

+ Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở;

- Mức thu: Trong trường hợp trên thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bạn đang xem: Cách tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất

- Công thức tính:

(Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở - Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp) x 50% = Tiền sử dụng đất phải nộp

2. Thu 100% mức chênh lệch tiền sử dụng đất

- Trường hợp áp dụng

Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở.

- Mức thu tiền sử dụng đất

Thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Công thức tính

Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở - Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp = Tiền sử dụng đất phải nộp

Về thủ tục, trình tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất:

Điều 69, Nghị định 43/2104/NĐ-CP quy định:

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

Xem thêm: Cách Chèn Ký Tự Vào Chuỗi Trong Excel =Len+Right+Left, Thêm Ký Tự Vào Đầu Chuỗi Trong Excel

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Như vậy, việc đầu tiên là bố bạn phải lập một bộ hồ sơ để yêu cầu cơ quan nhà nước chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bạn có thể tham khảo tại bài sau:

Quy trình chuyển đổi từ đất vườn sang đất ở