Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo thông tư 133

      222
Cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ2. Cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 133

Cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 133. Là một điều rất quan trọng đối với công tác quản trị. Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn các bạn Cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ qua bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo thông tư 133

Khi lập báo cáo tình hình tài chính để gửi cho các cơ quan thuế. Doanh nghiệp không bắt buộc cần phải lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mà được khuyến khích lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Tuy nhiên, vai trò của báo cáo này là vô cùng quan trọng.

Tham khảo: Cách lập bản thuyết minh báo cáo tài chính theo mẫu B09-DNN

Dưới đây chúng tôi hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp. Là phương pháp phổ biến mà các doanh nghiệp đang áp dụng (mẫu biểu theo thông tư 200/2014/TT-BTC).

*
*
*
Cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 1332.2. Cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên máy tính

Việc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ qua phần mềm kế toán khá đơn giản. Vì phần mềm đã được thiết lập sẵn thì hầu như sẽ tính cho chúng ta toàn bộ. Nếu bạn làm trên Excel, bạn cần phải hiểu bản chất và căn cứ lấy số liệu.

Xem thêm: Cách Làm Bò Sốt Vang Không Cần Rượu Vẫn Thơm Ngon Bất Bại, Cách Làm Bò Sốt Vang Không Cần Rượu

Để có lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên Excel một cách nhanh nhất theo cách lấy số liệu trên. Bạn nên căn cứ vào Nhật ký chung (hoặc bảng nhập dữ liệu Nợ/Có ban đầu). Tạo thêm một cột “Mã số LCTT”. Sau đó bạn thực hiện lọc dữ liệu với các TK ghi Nợ 111, 112 trước (lọc các khoản thu). Sau đó xác định tài khoản đối ứng của nó ở bên Có và gắn mã số chỉ tiêu tương ứng cho từng nghiệp vụ.

Bên Có cũng làm tương tự như vậy. Sau khi đẽ gắn được mã số cho từng nghiệp vụ cụ thể. Thì bạn sẽ dùng hàm SUMIF để tổng hợp dữ liệu về bảng LCTT theo từng chỉ tiêu tương ứng. Bạn cần nhớ những chỉ tiêu chi bạn phải ghi âm và tính ra kết quả cuối cùng tại các chỉ tiêu tổng cộng. Thực hiện đối chiếu theo hướng dẫn tại chỉ tiêu 70 nêu trên. Bạn sẽ có được một Báo cáo LCTT trực tiếp như mong muốn.

Trên đây là Cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 133. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Kế toán Việt Hưng để được giải đáp.