Bài tập tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng có đáp án

      265

Phương pháp 1: Muốn nắn kiếm tìm giao đường của nhị phương diện phẳng ta có thể search hai điểm phổ biến khác nhau của nhị khía cạnh phẳng .

Bạn đang xem: Bài tập tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng có đáp án

khi đó giao tuyến là đường trực tiếp đi qua nhị điểm phổ biến kia.

Những bài tập minc họa

Bài 1: Cho tứ đọng diện ABCD đỉnh D, ABC là tam giác hầu như cạnh a. gọi O là chổ chính giữa con đường tròn nước ngoài tiếp . Tìm giao con đường của các cặp phương diện phẳng sau. (ADO) và ( DBC), (DBO) với ( DAC), ( DCO) cùng ( DAB)

Bài giải

*
*

các bài tập luyện áp dụng

Những bài tập 1:Trong mặt phẳng (P) cho tam giác ABC. Điện thoại tư vấn E là trung điểm cạnh BC. Trên cạnh AC đem điểm F làm thế nào cho

AF = 2/3 AC. Một điểm S không trực thuộc khía cạnh phẳng (P).Tìm giao con đường của nhì phương diện phẳng (SEF) cùng khía cạnh phẳng (SAB)

bài tập 2: Trong khía cạnh phẳng (P) cho tam giác ABC. D là 1 trong điểm không bên trong (P). gọi O là trọng tâm của tam giác ABC. Trên cạnh AD lấy trung điểm M, Trên cạnh BD đem điểm N sao cho DN = 2/3DB . Trên cạnh DC lấy điểm P sao để cho DP. = 2/5DC. Tìm giao tuyến của các khía cạnh phẳng sau: (DAB) cùng (DMN), (DBC) với (DNP), (DAC) với (DMP)

những bài tập 3: Trong phương diện phẳng (P) mang lại tam giác ABC. D là 1 điểm không nằm trong phương diện phẳng (P).

Xem thêm: Những Kiểu Tóc Nam Hàn Quốc Đẹp Hot Nhất 2020, Tóc Nam Hàn Quốc

Hotline I,J là trung điểm của AD, BC.

Tìm giao tuyến của (IBC) và (JAD)M là một trong điểm bên trên cạnh AB, N là 1 điểm trên cạnh AC. Tìm giao tuyến của nhì mặt phẳng (IBC) cùng (DMN)

những bài tập 4: Trong phương diện phẳng (P) mang đến tam giác ABC. D là 1 trong những điểm không thuộc phương diện phẳng. Gọi O là một trong những điểm bên trong tam giác ABC. Tìm giao con đường của các khía cạnh phẳng (DOA) và (DBC), (DOC) và (DAB), (DOB) cùng (DAC)

những bài tập 5: Trong phương diện phẳng (P) đến tam giác DBC. A là một trong những điểm không trực thuộc mặt phẳng (P). O là một trong điểm bên trong tam giác DBC, M là 1 điểm bên trên OA

Tìm giao đường của phương diện phẳng (MCD) với các mặt phẳng (ABC), (ABD)I, J là nhị điểm trên BC với BD. Tìm giao tuyến đường của (IJM) với (ACD)

những bài tập 6: Trong phương diện phẳng (P) mang đến tam giác ABC. Điểm D nằm những thiết kế phẳng. M là điểm phía bên trong tam giác ABD, N là vấn đề bên phía trong tam giác ACD. Tìm giao con đường của những khía cạnh phẳng sau.(AMN) cùng (BCD), (DMN) cùng (ABC)

Những bài tập 7: Cho tứ diện ABCD. Lấy M bên trên AC, lấy N trên cạnh BD, I trên AD. Tìm giao đường của phương diện phẳng (MNI) với những phương diện phẳng của tđọng diện ABCD

bài tập 8: Cho tđọng diện ABCD. Lấy I trên AB, điểm J trong tam giác BCD, điểm K vào tam giác ACD. Tìm giao con đường của (IJK) với các phương diện phẳng của tứ đọng diện