Quý Khách sẽ muốn tìm những tập truy tìm vấn Squốc lộ tất cả giải thuật nhằm xem thêm với tiếp thu kiến thức nhờ vào đó để mang thêm cách giải bài tập Squốc lộ không giống ? Hôm ni loantamgioi.vn xin tổng hòa hợp các bài bác tập SQL tất cả giải mã nhằm bọn họ tìm hiểu thêm nhé .

Bạn đang xem: Bài tập sql nâng cao có lời giải

*
bài bác tập truy hỏi vấn SQL có lời giải hay

Tổng thích hợp bài tập truy vấn vấn Squốc lộ tất cả giải mã giỏi :

Câu hỏi 1 : Để cai quản Thực tập nghề nghiệp của sinc viên, tín đồ ta sản xuất một cơ sở tài liệu mang tên là ThucTap gồm các sơ thứ dục tình sau:

Khoa(makhoa char(10), tenkhoa char(30), dienthoách char(10))GiangVien(magv int, hotengv char(30), luong decimal(5,2), makhoa char(10))SinhVien(masv int, hotensv char(30), makhoa char(10), namsinc int, quequan lại char(30))DeTai(madt char(10), tendt char(30), kinhphi int, NoiThucTap char(30))HuongDan(masv int, madt char(10), magv int, ketqua decimal(5,2))

Đáp án :

Các lệnh SQL tạo thành bảng 

Thứ nhất bạn cần tiến hành lệnh tạo thành Data Base trước nhỏng sau :


CREATE DATABASE ThucTap;
USE ThucTap;
Tạo bảng Khoa :
CREATE TABLE TBLKhoa
(Makhoa char(10)primary key,
Tenkhoachar(30),
Dienthoaichar(10));
Tạo bảng Giảng Viên :
CREATE TABLE TBLGiangVien(
Magv int primary key,
Hotengv char(30),
Luong decimal(5,2),
Makhoa char(10) references TBLKhoa);
Tạo bảng Sinch Viên :
CREATE TABLE TBLSinhVien(
Masv int primary key,
Hotensv char(40),
Makhoa char(10)foreign key references TBLKhoa,
Namsinh int,
Quequan tiền char(30));
Tạo bảng Đề Tài :
CREATE TABLE TBLDeTai(
Madt char(10)primary key,
Tendt char(30),
Kinhphi int,
Noithuctap char(30));
Tạo bảng Hướng Dẫn :
CREATE TABLE TBLHuongDan(
Masv int primary key,
Madt char(10)foreign key references TBLDeTai,
Magv int foreign key references TBLGiangVien,
KetQua decimal(5,2));
Nhập dữ liệu đến từng bảng :
Thêm tài liệu vào bảng Khoa :
INSERT INTO TBLKhoa VALUES
(‘Geo’,‘Dia ly va QLTN’,3855413),
(‘Math’,‘Toan’,3855411),
(‘Bio’,‘Cong nghe Sinch hoc’,3855412);
Thêm tài liệu vào bảng Giảng Viên :
INSERT INTO TBLGiangVien VALUES
(11,‘Thanh hao Xuan’,700,‘Geo’),
(12,‘Thu Minh’,500,‘Math’),
(13,‘Chu Tuan’,650,‘Geo’),
(14,‘Le Thi Lan’,500,‘Bio’),
(15,‘Tran Xoay’,900,‘Math’);
Thêm dữ liệu vào bảng SInh Viên :
INSERT INTO TBLSinhVien VALUES
(1,‘Le Van Sao’,‘Bio’,1990,‘Nghe An’),
(2,‘Nguyen Thi My’,‘Geo’,1990,‘Tkhô cứng Hoa’),
(3,‘Bui Xuan Duc’,‘Math’,1992,‘Ha Noi’),
(4,‘Nguyen Van Tung’,‘Bio’,null,‘Ha Tinh’),
(5,‘Le Kkhô nóng Linh’,‘Bio’,1989,‘Ha Nam’),
(6,‘Tran Khac Trong’,‘Geo’,1991,‘Thanh hao Hoa’),
(7,‘Le Thi Van’,‘Math’,null,‘null’),
(8,‘Hoang Van Duc’,‘Bio’,1992,‘Nghe An’);
Thêm tài liệu vào bảng Đề Tài :
INSERT INTO TBLDeTai VALUES
(‘Dt01’,‘GIS’,100,‘Nghe An’),
(‘Dt02’,‘ARC GIS’,500,‘Nam Dinh’),
(‘Dt03’,‘Spatial DB’,100, ‘Ha Tinh’),
(‘Dt04’,‘MAP’,300,‘Quang Binh’ );
Thêm tài liệu vào bảng Hướng Dẫn :
INSERT INTO TBLHuongDan VALUES
(1,‘Dt01’,13,8),
(2,‘Dt03’,14,0),
(3,‘Dt03’,12,10),
(5,‘Dt04’,14,7),
(6,‘Dt01’,13,Null),
(7,‘Dt04’,11,10),
(8,‘Dt03’,15,6);
Câu hỏi 2 : Cũng cùng ngôn từ thắc mắc bên trên bạn hãy giới thiệu thông tin tất cả mã số, bọn họ thương hiệu và thương hiệu khoa của toàn bộ các giáo viên .
Đáp án :
SELECT GV.Magv, GV.Hotengv, K.Tenkhoa
FROM TBLGiangVien GV join TBLKhoa K
ON GV.Makhoa = K.Makhoa
Câu hỏi 3 : Sử dụng lệnh xuất ra mã số, chúng ta tên, tên khoa của những giáo viên khuyên bảo từ bỏ 3 sinc viên trngơi nghỉ lên.
Đáp án : 
SELECT GV.Magv,GV.Hotengv,K.Tenkhoa
FROM TBLGiangVien GV JOIN TBLKhoa K
ON GV.Makhoa = K.Makhoa
WHERE GV.Magv IN (
SELECT HD.Magv
FROM TBLHuongDan HD
GROUPhường BY HD.Magv
HAVING COUNT(HD.Magv)>3)
Câu hỏi 4 : Sử dụng lệnh SQL để xuất ra báo cáo về hầu hết sinh viên chưa tồn tại điểm thực tập .
Đáp án :
SELECT *
FROM TBLSinhVien SV JOIN TBLHuongDan HD
ON HD.Masv = SV.Masv
WHERE HD.KetQua is Null
Câu hỏi 5 : Thực hiện lệnh Squốc lộ xuất ra số điện thoại cảm ứng thông minh của khoa cơ mà sinch viên có tên ‘Le van son’ đang theo học tập .
Đáp án :
SELECT k.Dienthoai
FROM TBLKhoa K join TBLSinhVien SV
ON K.Makhoa = SV.Makhoa
WHERE SV.Hotensv = ‘Le Van Son’
Câu hỏi 6 : Sử dụng lệnh truy hỏi vấn Squốc lộ lôi ra mã số cùng thương hiệu các chủ đề có khá nhiều hơn 2 sinc viên tsay đắm gia thực tập .
Đáp án :
SELECT DT.Madt,DT.Tendt
FROM TBLDeTai DT
WHERE DT.Madt in (
SELECT HD.Madt
FROM TBLHuongDan HD
GROUPhường BY HD.Madt
HAVING COUNT(HD.Madt) > 2)
Câu hỏi 7 : Sử dụng câu lệnh truy tìm vấn SQL kéo ra mã số, tên đề bài của vấn đề gồm kinh phí đầu tư cao nhất .
Đáp án : 
SELECT DT.Madt,DT.Tendt
FROMTBLDeTaiDT
WHERE DT.Kinhphi = (
SELECT MAX(DT.Kinhphi)
FROM TBLDeTai DT)
Câu hỏi 8 : Sử dụng câu lệnh SQL xuất ra Tên khoa, Số lượng sinch viên của mỗi khoa .
Đáp án :
SELECT K.Tenkhoa, COUNT(SV.Masv) AS Số_SV
FROM TBLSinhVien SV JOIN TBLKhoa K
ON SV.Makhoa = K.Makhoa
GROUP BY K.Tenkhoa
Câu hỏi 9 : Sử dụng tầm nã vấn Squốc lộ xuất ra mã số, bọn họ tên với điểm của những sinch viên khoa ‘DIALY cùng QLTN’ .
Đáp án : 
SELECT SV.Masv,SV.Hotensv,HD.KetQua
FROM TBLSinhVien SV JOIN TBLHuongDan HD
ON SV.Masv = HD.Masv
JOIN TBLKhoa K
ON K.Makhoa = SV.Makhoa
WHERE K.Tenkhoa = ‘Dia ly va QLTN’
Câu hỏi 10 : Sử dụng câu lệnh SQL xuất ra list gồm Mã số, Họ thương hiệu và Tuổi của các sinch viên khoa ‘TOAN’ .

Xem thêm: So Sánh Iphone 5 Và 5S Từ Những Khác Biệt Bên Ngoài, Cách Phân Biệt Iphone 5 Và 5S Đơn Giản Nhất


Đáp án :
SELECT SV.Masv, SV.Hotensv
FROM TBLSinhVien SV JOIN TBLKhoa K
ON SV.Makhoa = K.Makhoa
WHERE K.Tenkhoa=‘TOAN’
Tóm lại : Đây là tổng hòa hợp 10 câu lệnh Squốc lộ được thực hiện thông dụng bây chừ với bạn cũng có thể phụ thuộc vào đây có thể biến đổi thể nâng cao hơn đối với những bài bác tập truy vấn xuất phức tạp hơn . Nếu bao gồm vấn đề gì xin hãy Comment sinh hoạt dưới đấy Ad cung cấp nhé . Chúc các bạn thành công !

Điều hướng bài bác viết


Đóng vệt ngay cạnh lai giờ anh là gì ? Hãy cảnh giác ko lại dịch sai
Cách download mật khẩu laptop dùng Windows 7, 8, 10 chỉ vào 3 bước

Trả lời Hủy

Bạn bắt buộc đăng nhập nhằm gửi đánh giá.


Bài viết mới


Tin Mới


Dịch vụ

Địa chỉ cung ứng mái xếp cầm tay đáng tin tưởng, quality, giá tốt hiện tại nay


loantamgioi.vn
Dịch vụ

Tầm Quan Trọng Của Sàn Môi Giới Forex Trong Đầu Tư


loantamgioi.vn
Cđộ ẩm nang

Địa chỉ phân phối đá ốp lát – đá thoải mái và tự nhiên Thanh Hóa uy tín


loantamgioi.vn
Dịch vụ

Tổng phù hợp những mô hình xổ số miền Bắc hiện tại nay


loantamgioi.vn

loantamgioi.vn


loantamgioi.vn – Chuyên cung ứng những biết tin có lợi tổng thích hợp, đa lĩnh vực: technology, sức khỏe – thẩm mỹ, kinh doanh, vui chơi giải trí, tổng hợp


Tin gần đây


Dịch vụ

Địa chỉ cung ứng mái xếp di động cầm tay đáng tin tưởng, unique, giá rẻ hiện nay nay


loantamgioi.vn
Dịch vụ

Tầm Quan Trọng Của Sàn Môi Giới Forex Trong Đầu Tư


loantamgioi.vn
Cẩm nang

Địa chỉ cung cấp đá ốp lát – đá tự nhiên và thoải mái Thanh hao Hóa uy tín


loantamgioi.vn

Chuyên mục

Chuyên mụcChọn chuyên mụcCđộ ẩm nangCây thuốcCông nghệ 4.0Dịch vụDownloadĐiện máyĐiện thoại – laptop bảngĐồ công nghiệpĐồ dùng gia đìnhGiải đam mê nghĩaKhóa họcKinch doanhLịch sửLời tuyệt ý đẹpMáy tínhMẹo vặtMỹ phẩmNội thấtPhần mềmPhong thủyTài chínhThiết bị âm thanhThiết bị bếpThiết bị vnạp năng lượng phòngThiết bị xây dựngThời trangTử viXe

Tìm tìm tin tức

Search
Search
Theme by: Theme Horse
Proudly Powered by: WordPress