Bài tập cấp thoát nước có lời giải

      622
Cấp thoát nước là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo kỹ sư Ngành Xây Dựng. Đây là môn học cung cấp các kiến thức nhằm để giải quyết các vấn để liên quan đến tính toán, thiết kế, quy hoạch một hệ thống cấp thoát nước cho sinh hoạt, sản xuất của một đơn vị sử dụng nước hoặc cho một khu vực. Tính toán thiết kế hệ thống thoát nước mưa đô thị cũng là một nội dung chính được đề cập trong tài liệu.

Bạn đang xem: Bài tập cấp thoát nước có lời giải


Cuốn sách được dùng làm tài liêu tham khảo hấp dẫn và bố ích cho các cán bộ khoa học, cán bộ giảng dạy và sinh viên chuyên ngành , đặc biệt cho các cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực xử lý nước thải và vệ sinh môi trường.
Lời nói đầu
====>>>>Download bài tập cấp thaots nước có lời giải chi tiết tại đây

Chương 1. Nhu cầu dùng nước và nguồn nước

1.1. Giới thiệu 51.2. Sơ đồ hệ thống cấp nước 61.3. Ước lượng dân số và thời gian khai thác công trình 71.4. Nhu cầu dùng nước 91.5. Nguồn nước 15Bài tập 21

Chương 2. Công trình thu nước

2.1. Giới thiệu 232.2. Công trình thu nước ngầm 232.3. Công trình thu nước mặt 292.4. Tính toán một số hạng mục công trình 3 4Bài tập 36

Chương 3. Thiết bị và công trình phổ biến trong hệ thống cấp nước

3.1. Giới thiệu 373.2. Các thiết bị và công trình phổ biến 373.3. Thông số chính trong hệ thống cấp nước 44Bài tập 45

Chương 4. Hệ thống cấp nước cho khu vực

4.1. Giới thiệu 474.2. Yêu cầu đối với mạng lưới 494.3. Các bước thiết kế mạng lưới phân phối nước 504.4. Nội dung tính toán mạng lưới 514.5. Tính thủy lực mạng lưới đường ống hở 604.6. Tính thủy lực mạng lưới vòng bằng phương pháp Hardy Cross 634.7. Tính thủy lực mạng lưới vòng bằng phương pháp ma trận 714.8. Phân tích sự làm việc hệ thống cấp nước 764.9. Phân tích hệ thống cấp nước với mô hình Epanet 79Bài tập 90

Chương 5. Hệ thống cấp nước bên trong

5.1. Giới thiệu 1005.2. Cấu tạo hệ thống cấp nước bên trong 1005.3. Bố trí đường ống cấp nước bên trong 1075.4. Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong 1085.5. Hệ thống cấp nước chữa cháy 118Bài tập 124 Giáo trình Cấp Thoát Nước_Nguyễn Thống

Chương 6. Hệ thống thoát nước bén trong

6.1 Giới thiệu 1255.2. Phân loại hệ thống thoát nước bên trong 1255.3. Hệ thống thoát nước sinh hoạt 1255.4. Hộ thống thoát nước mưa 1355.5. Cống thoát nước bên ngoài công trình 140Bài tập 144

Chương 7. Công trình xử lý nước thải sinh hoat quy mô vừa và nhỏ

7.1. Giới thiệu 1457.2. Các phương pháp xử lý nước thải 1457.3. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kỵ khí 1487.4. Bể vệ sinh tự hoại 149

Chương 8. Hệ thống thoát nước cho khu vực

8.1. Giới thiệu 155 Giáo trình Cấp Thoát Nước_Nguyễn Thống8.2. Mưa và dòng chảy trong môi trường đô thị 156‘8.3. Thủy đồ 1688.4. Thiết lập phương pháp thích hợp 1718.5. Phương pháp cường độ giới hạn 1768.6 . Phân tích hệ thống thoát nước mưa với mô hình SVVMM 1818.7. Biện pháp giảm lưu lượng dòng chảy 187Bài tập 193

Chương 9. Lực tác dụng lẻn đường ong chồn trong đất

9 1. Giới thiệu 1959.2. Lực tác dụng lên đường ống trong hô móng hẹp 1979.3 . L ự c tác dụng lên đường ống trong hố móng rộng 2009.4. Lực tác dụng lên đường ống do tái trọng động tập trung 2039.5 Lực tác dụng lên đường ông do tái trọng phân phối đểu và đối xứng 2099.6. Lực tổng hợp tác dụng lên đường ông 2099.7. Kích thước tối thiểu mãt cắt ngang hô móng 2109.8. Lớp lót đáy ống 2129.9. Phương pháp lấp đất lên đường ống 212Bài tập 213 Giáo trình Cấp Thoát Nước_Nguyễn ThốngPhụ lục 1. Chuvển đổi hệ thống đơn vị u s và SI 215Phụ lục 2. Tính thủy lực dòng chảy trong ống tròn bằng đổ thị 217Phụ lục 3. Tính thủy lực dòng chảy đều trong ống tròn bằng phương pháp tra bảng 223Phụ lục 4. Hé số phân bố lưu lượng nước sinh hoat và xí nghiệp công nghiệp (kj) 229Phụ lục 5. Tài liệu tham kháo 231
*
Giáo trình Cấp Thoát Nước – Nguyễn Thống
 
*

Thiết bị lọc tự rửa ngược (STF)

Thiết bị lọc tự rửa ngược (STF filter/EU/G7) ứng dụng để loại bỏ chất rắn lơ lửng (SS) cho Nước cấp, Nước thải, Cooling Tower, Nước tưới tiêu.

Xem thêm: Cách Quản Lý Gmail Hiệu Quả, 6 Cách Thức Quản Lý Email Hiệu Quả

*

Công nghệ lọc màng dạng tấm BIO CELL MBR tốt nhất hiện nay

BIO-CEL® MBR là một giải pháp lọc nước thải hiệu quả, tiết kiệm chi phí và có khả năng mở rộng công suất được ứng dụng phổ biến để xử lý nước thải đô thị và công nghiệp.
*

Bùn vi sinh kỵ khí dạng hạt

Bùn hạt được sử dụng trong các công nghệ sinh học kỵ khí như IC, EGSB, UASB trong hệ thống xử lý nước thải giấy, hóa dầu, hóa học, dược phẩm, in ấn, dệt nhuộm, bia rươu, thực phẩm và nước thải citric axit,...