Bài không tên số 5 bằng kiều

      143

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches khổng lồ Bài Không Tên Số 5 by Bằng Kiều. Listed below are tracks with similar keys and BPM khổng lồ the traông xã where the trachồng can be harmonically mixed.

Bạn đang xem: Bài không tên số 5 bằng kiều


TrackArtistKeyEnergyCamelotBPM

*
Tại Em Mà Tôi Nhỏng ThếLuu Chi VyG Minor56A184
*
Chim White Mồ CôiĐan TrườngG Minor76A130
*
Nửa Hồn Thương thơm ĐauTuấn NgọcG Minor36A114
*
Biển Nhớ - Xin Còn Gọi Tên NhauQuang DungG Minor36A186
*
Duyên ổn PhậnDuong Hong LoanG Minor66A82
*
Sông QuêQuoc DaiG Minor76A82
*
Nỗi Nhớ Nơi Con Tyên Mồ CôiUng Hoang PhucG Minor66A120
*
Rung La ThapTkhô giòn TuyềnG Minor36A164
*
Về Đâu Mái Tóc Người ThươngHoài LâmG Minor56A123
*
Người Ấy Và Tôi Em Chọn Ai (Remix)Luu Chi VyG Minor86A140
Ru mãi ngàn năm - Ru em từng ngón xuân nồngThùy DươngG Minor26A120
*
Còn Tmùi hương Rau Đắng Mọc Sau HèNhu QuynhG Minor56A129
*
Ta Tu Trong DemTkhô cứng TuyềnG Minor26A171
*
Dòng Sông Lơ ĐãngThu PhươngG Minor26A136
*
Mưa Đêm Ngoại ÔHoang Oanh, Nhu QuynhG Minor56A156
*
Duyen QuePhi NhungG Minor36A110
*
Anh Sẽ Để Em Ra ĐiChâu Khải PhongG Minor56A92
*
Mặt Ttách Bé ConBằng KiềuG Minor56A103
*
Bình Yên NhéCao Thai SonG Minor56A116
*
Tinh Yeu O LaiHong NhungB♭ Major36B102
*
Va Toi Cung Yeu EmDuy QuangB♭ Major36B115
*
Huong XuaLệ ThuB♭ Major36B132
*
Phong Ba Tình ĐờiĐan TrườngB♭ Major76B144

Bài Không Tên Số 5 by Bằng Kiều Information

As of now, this traông chồng is currently not as popular as other songs out there.Bài Không Tên Số 5 doesn"t provide as much energy as other songs but, this traông xã can still be danceable lớn some people.

What album is Bài Không Tên Số 5 by Bằng Kiều in?

The name of the album that Bài Không Tên Số 5 by Bằng Kiều belongs to is Tình Khúc Vũ Thành An, Vol. 9. This song is track #5 in Tình Khúc Vũ Thành An, Vol. 9 by Bằng Kiều, which has a total of 11 tracks.

Bài Không Tên Số 5 by Bằng Kiều BPM (Tempo)

Bài Không Tên Số 5 has a tempo of 132 BPM.Since this traông xã has a tempo of 132, the tempo markings of this song would beAllegro (fast, quiông chồng, và bright).Based on the tempo, this track could possibly be a great song khổng lồ play while you are walking.Overall, we believe sầu that this tuy nhiên has a fast tempo.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1, Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt 5 Hay Nhất

Bài Không Tên Số 5 by Bằng Kiều Key

The key of Bài Không Tên Số 5 is G Minor. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this trachồng is 6A.So, the perfect camelot match for 6A would be either 6A or 5B.While, a low energy boost can consist of either 6B or 7A.For moderate energy boost, you would use 3A and a high energy boost can either be 8A or 1A.However, if you are looking for a low energy drop, finding a tuy vậy with a camelot key of 5A would be a great choice. Where 9A would give sầu you a moderate drop, & 4A or 11A would be a high energy drop.Lastly, 9B allows you to change the mood.

When was Bài Không Tên Số 5 by Bằng Kiều released?

Bài Không Tên Số 5 by Bằng Kiều was released on September 19, 2011. "Bài Không Tên Số 5" is considered a an old traông chồng, since it was released 10 years ago (2011).

How long is Bài Không Tên Số 5 by Bằng Kiều?

The duration of Bài Không Tên Số 5 by Bằng Kiều is 4:15 or 4 minutes and 15 seconds. This track"s duration is considered much longer than other tracks.

Is Bài Không Tên Số 5 by Bằng Kiều explicit?

The tuy vậy Bài Không Tên Số 5 by Bằng Kiều is not explicit & is considered clean. This concludes that "Bài Không Tên Số 5" is not offensive or unsuitable for children.