Trang chủ Trang chủ Loạn Tam Giới

Sự kiện

Trang chủ Trang chủ > Sự kiện > Vòng quay may mắn nhận Khương Tử Nha


Event Vòng Quay May Mắn đã mở, mảnh Ngộ Không và MTP đang chờ.


  • Thời gian: 31/12/2016 đến 05/01/2017.
  • Hoạt động: trong thời gian sự kiện, người chơi có thể tham gia vòng quay may mắn để thu được những vật phẩm hiếm bao gồm mảnh tướng SS Nữ Oa và S Kim Tra.
  • Thưởng tích lũy và xếp hạng: người chơi đạt đủ tích lũy sẽ nhận hộp quà thường. Kết thúc sự kiện, những người đứng đầu sẽ nhận được phần thưởng cực giá trị gồm rất nhiều mảnh SS Nữ Oa.

Tham gia Vòng Quay May Mắn

Vòng Quay May Mắn có trên giao diện chính trong game.

Bạn cần hỗ trợ