Trang chủ Trang chủ Loạn Tam Giới

Sự kiện

Trang chủ Trang chủ > Sự kiện > Tìm tiên đơn triệu Bồ Đề


Tiên đơn Bồ Đề Sư xuất hiện, nhanh tay thu thập nào.


Thời gian:

  • Từ 09/01/2017 đến 13/01/2017

Tham gia:

Trong thời gian sự kiện, khi vượt ải thường và ải tinh anh có xác suất nhận được Tiên Đơn.

Dùng Tiên Đơn để đổi thưởng trong sự kiện.

Bạn cần hỗ trợ