Trang chủ Trang chủ Loạn Tam Giới

Sự kiện

Trang chủ Trang chủ > Sự kiện > Tích nạp tích tiêu đang diễn ra (02/01)


Tích nạp HOT đang diễn ra.


Thời gian:
  • Từ ngày 02/01 đến ngày 04/01/2017.
Tích nạp


Tích tiêu


  • Trong thời gian sự kiện, khi nạp ngọc đủ mốc quy định, người chơi sẽ nhận được thêm phần thưởng tương ứng.
Bạn cần hỗ trợ