Trang chủ Trang chủ Loạn Tam Giới

Sự kiện

Trang chủ Trang chủ > Sự kiện > Thần tướng Tôn Ngộ Không đã mở

Hoạt động Thần Tướng đã mở, cơ hội có thêm mảnh tướng hiếm cùng nhiều vật phẩm giá trị khác.


Thời gian:

  • Từ 01/01 đến 06/01

Tham gia:

 

  • Mỗi ngày có 1 lượt mua miễn phí.
  • Có thể mua thêm bằng Ngọc.
  • Khi mua sẽ nhận được vật phẩm ngẫu nhiên đồng thời được số điểm tích lũy tương ứng.
  • Khi điểm tích lũy đạt mốc cụ thể sẽ nhận được gói quà tương ứng (từ mốc 1000 đến 5000 nhận được mảnh tướng hiếm).
  • Sau khi hoạt động kết thúc, những người chơi có trong bảng xếp hạng điểm tích lũy sẽ nhận được rất nhiều mảnh tướng hiếm (tùy thứ hạng).
Bạn cần hỗ trợ