Trang chủ Trang chủ Loạn Tam Giới

Đặc sắc

Trang chủ Trang chủ > Đặc sắc > Phi Hành - nơi những bí mật chờ khám phá

Xem thêm: Xây dựng và phát triển sức mạnh tướng.


Có gì tiêu diêu hơn tự do bay lượn giữa tiên cảnh! Đã vậy lại còn được vô số vật phẩm giá trị nữa chứ.

Vào Chế Độ Rồng để bắt đầu Phi Hành.

Ở đây người chơi sẽ tự do bay lượng trong khoảng không rộng lớn và có thể thực hiện những thử thách khó khăn gồm:

  • Phi hành thu thập Đá Kỹ Năng.
  • Nhiệm vụ của Tam Tạng mê chơi.
  • 4 phó bản thí luyện Thánh Thú.
  • Vô vàn thử thách ngẫu nhiên.

Đặc biệt, 4 phó bản thí luyện Thánh Thú yêu cầu bắt buộc phải vượt qua mới mở thêm được tầng kỹ năng thiên phú của Thánh Thú đó.

Bạn cần hỗ trợ