Trang chủ Trang chủ Loạn Tam Giới

Sự kiện

Trang chủ Trang chủ > Sự kiện > Đốt pháo mừng năm mới


Năm mới đã tới, đốt pháo ăn mừng nào.


Thời gian:

  • Từ 31/12/2016 đến 06/01/2017

Tham gia:

Trong thời gian sự kiện, khi vượt ải thường và ải tinh anh có xác suất nhận được Pháo Hoa.

Dùng Pháo Hoa để đổi thưởng trong sự kiện.

Bạn cần hỗ trợ