Trang chủ Trang chủ Loạn Tam Giới

Sự kiện

Trang chủ Trang chủ > Sự kiện > Điểm danh hào hoa đã mở


Điểm danh hào hoa trở lại và lợi hại hơn xưa.


Thời gian:
  • Từ ngày 31/12/2016 đến 06/01/2017.
Tham gia:


  • Trong thời gian sự kiện, khi nạp ngọc nhận được thưởng từ sự kiện.
Bạn cần hỗ trợ