Trang chủ Trang chủ Loạn Tam Giới

Sự kiện

Trang chủ Trang chủ > Sự kiện > Cập nhật phiên bản Đỉnh Phong Tranh Bá


Đỉnh Phong Tranh Bá - phiên bản mới đã sẵn sàng cập nhật.

 

Các thống soái đã có thể cập nhật phiên bản mới Loạn Tam Giới: Đỉnh Phong Tranh Bá ngay hôm nay!


Nội dung cập nhật

Tướng mới:

 • SS Bồ Đề Tổ Sư.
 • SS Xi Vưu.
 • S Nhiếp Tiểu Thiện.

Mở tính năng mới:

 • Thí luyện Thần Long: khiêu chiến Giao Long, xếp hạng sát thương nhận mảnh Độc Cô Kiếm.
 • Hệ thống Thực Vận: thức ăn thần tướng, nhân đôi thực lực.
 • Thời trang: NaTra, Bạch Nương Tử, Nữ Oa.
 • Đồng Đằng: mở khóa đồ đằng, Mùi (xuyên phép), Thân (xuyên Vật lý).
 • Mở giới hạn đến cấp 90.
 • Mở chủ tuyến chương 16 Chân Dương Vực và chương 17 Quỷ Viên Cảnh.
 • Thêm pháp bảo Tứ Tượng Tháp Phòng +1 và Vạn Nha Hồ Công+1.
 • Mở tinh luyện trang bị đến lv180.
 • Thêm nhiệm vụ thức tỉnh Khương Tử Nha, Tử Hà Tiên Tử, Na Tra.
 • Thêm pvp liên server tranh bá đỉnh phong.
 • Thêm rương 200 tích điểm nhiệm vụ ngày.
Bạn cần hỗ trợ